Perovskit Tipi Yapıya Sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 Kompleks Oksitlerinde Kimyasal Genleşme

2013-12-31
Kuru, Yener
Literatürde Pr katkılanmış CeO2 üzerine yapılan çalışmalarda bu malzemenin indirgeyici ortamlarda oksijen kaybettiği ve buna karşılık yapısında hatırı sayılır bir genleşmenin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu gibi hacimsel değişimler özellikle bu malzemelerden üretilen ince filmlerin yapısal kararlılığını etkilediğinden mekanizmasının anlaşılması, kontrol altına alınması ve diğer önemli uygulamalarda kullanılan kompleks oksitkerde de bu gibi değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gereklidir.Güçlü yükseltgeyici ve/veya indirgeyici ortamlarla temas halinde oldukları birçok uygulamada (katı hal yakıt pili katodu, oksijen geçişi zarı, katalizör vb.) kullanılmalarına rağmen, perovskit tipi malzemelerde oluşan kimyasal gerinim üzerine kayda değer ve sistematik bir çalışma bulunmamaktadır.Bu projede, perovskit tipi yapıya sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 kompleks oksitlerinde yapıya oksijen girmesi veya çıkmasıyla örgü parametrelerinde oluşan değişimler (kimyasal gerinim) X-ışını kırınımı ve dilatometri metotları ile belirlenecektir. Proje sonucunda, kimyasal gerinim etkisini bertaraf etmek için bir yöntem önerilmesi ve katı oksit yakıt pilleri, oksijen geçişi zarları ve termoelektrik parçalar gibi kritik uygulamalar için güvenli çalışma koşulları tanımlanması hedeflenmektedir.

Suggestions

Lİtyum iyon bataryalar için kalay esas anot malzemesi geliştirilmesi ve üretilmesi
Aydınol, Mehmet Kadri(2015-12-31)
Önerilen projede lityum iyon piller için kalay esaslı anot malzemeleri geliştirilecektir. Kalay esaslı anot malzemeleri pillerin şarj ve deşarjı sırasında büyük hacim değişikliklerine maruz kalmakta ve bu piller hızlı bir kapasite kaybı yaşamaktadır. Kalay, günümüzde kullanılan grafit esaslı anot malzemelerine göre çok yüksek ilk kapasiteye sahiptir ancak bahsedilen sorun nedeniyle ticari uygulamalarda kullanılamamaktadır. Önerilen projede kalay malzemesinin bu problemini çözmeye yönelik olarak malzemenin n...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Analysis and verification of a pyroshock test system
Küçükbayram, Anıl İsmail; Özer, Mehmet Bülent; Department of Mechanical Engineering (2021-2-03)
In the aerospace industry, systems, subsystems, and units are exposed toexplosive events during their lifecycle. Any explosive event creates shock in the structure, and it propagates until it is damped. This shock wave may be hazardous for some electronic and optical components. It may damage a component and cause failure in the equipment. For this reason, satellite equipmenthas tobe qualifiedto withstand all static and dynamic loads encountered during launch and operational life. Thus, one of ...
Citation Formats
Y. Kuru, “Perovskit Tipi Yapıya Sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 Kompleks Oksitlerinde Kimyasal Genleşme,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61932.