Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü Tarafından Sunulan Sağlık için Spor Programının Geliştirilmesi

2014-12-31
İnce, Mustafa Levent
Ödek, Uğur
Sarıkaya, Serap
Yapar, Ahmet
Yıldırım, Ahmet
Rahım, Zeynep
Mehrtash, Shabnam
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü tarafından sunulan Sağlık için Spor (SİS) programını incelemek ve geliştirmektir. Bu amaçla; 1. Hâlihazırda üniversitede sunulan SİS programı amaçları, uygulamaları ve çıktıları açısından değerlendirilecektir, 2. Daha önce başka çalışmalarda fiziksel aktivite alışkanlığı geliştirmede etkililiği gösterilmiş “Bağlamlararası Kuram” (Transtheoretical Model) bakış açısı ile hazırlanmış bir eğitim yaklaşımının Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki etkililiği incelenecektir, 3. SİS programı antrenörleri için “antrenör eğitimi” programı geliştirilecektir.
Citation Formats
M. L. İnce et al., “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü Tarafından Sunulan Sağlık için Spor Programının Geliştirilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61958.