Hide/Show Apps

Nebati Kimyasallar İçeren Emülsiyon Temelli Taşıyıcı Sistemler Kullanılarak Antioksidan Özelliğe Sahip Gıdaların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

2015-12-31
Yücel, Umut
Gıdalar, küçük oranlarda ihtiva ettikleri ve biyolojik aktiviteye sahip moleküllere bağlı olarak fonksiyonellik özellik gösterirler. Doğal nebati kimyasalların antioksidan özelliği gösterdiği ve buna bağlı olarak redoks potansiyellerini düşürerek biyoetken özellik (örn., kansere karşı etki) gösterdikleri de ortaya konulmuştur bilinmektedir. Fakat, fonksiyonel özelliğe sahip bu moleküller dayanıksız yapılarından ve genellikle hidrofobik özelliklerinden dolayı gıdalarda ve biyolojik sistemlerde etkili bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu projenin amacı, büyük oranda hidrofobik olan ve yüksek antioksidan potansiyeline sahip nebati kimyasalların (limonin, β-karoten ve silibinin), gıdalarda etkili (kontrollü salınım ve yüksek biyoyararlanım) ve verimli (dış etkenlere karşı korunaklı) kullanımlarına yönelik emülsiyon-temelli taşıyıcı sistemler geliştirilmesidir. Nano-emülsiyon, nano-yapılandırılmış yağ kompozitleri (NYK) ve koloidozome şeklinde tasarlanacak bu sistemlerin performansları biyoetken moleküllerin kimyasal dayanıklılıkları, faz dağılımları, salınım hızları ve reaktivitelerine göre sistematik olarak incelenecektir. Biyoetken moleküllerin ortamın redoks potansiyeline etkisi (reaktif oksijen türevleri ve alkylperoxyl radikallerine etkileri) ESR spektroskopiyle (spin etiketleme ve spin yakalama teknikleri) ile belirlenecektir. Elde edilecek olan bilgiler kansere karşı etkili olabilecek fonksiyonel gıdaların geliştirilmesine yönelik bir kılavuz olarak kullanılabilecektir.