Türkiye’ye Özgü bir Ürün olan Lavaş Ekmeğinin Raf Ömrünün Propolis Ekstraktı Eklenerek Uzatılması

2018-12-31
Bu projenin amacı ülkemizde yaygın olarak üretilip tüketilen lavaşın raf ömrü süresinin uzatılmasıdır. Günümüzde marketlerde birden fazla marka tarafından tüketime sunulan değişik unlu mamuller yer almaktadır. Ekmek ve türevleri olan yufka, sade pide, lavaş, bazlama, galeta, simit ve benzeri için en önemli bozulma kriteri küflenmedir. Üretim koşullarında her ne kadar hijyen kurallarına riayet edilse de, ISO 22000 uygulanan bir hat kurulsa da, hava kalitesi kontrol edilse de unlu mamüllerin doğası gereği bu gıda maddeleri küf oluşumuna çok elverişlidir. Yüksek antioksidan içeriğine aktivitesine sahip maddeler içeren propolisin ekmek ve benzeri unlu mamüllerinde kullanımına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu projede hedeflenen, belli konsantrasyonlarda propolis ekstraktının lavaş hamuruna eklenerek eklenip küf oluşumunun yavaşlatılması hatta engellenmesidir. Eklenen bu konsantrasyonların minimum düzeyde tutulup tat, koku ve ürün kalitesine belirgin bir etki oluşturmamasının da sağlanması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Tatlandırıcı ve Hacim artırıcı Polisakkaritlerin Çikolatalı Şekerleme Ürünlerinde Yağ Migrasyonuna olan Etkisi
Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç(2016-12-31)
Son yıllarda, şekerleme endüstrisinde özellikle kakao ve çikolata üretiminde sağlıklı, düşük kalorili ürün talepleri giderek artmaktadır. Bu amaçla, gıda ve içecek sektöründe çoğunlukla tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Bu noktada, ürünün kalite ve duyusal özellikleri, tüketici memnuniyeti açısından önem teşkil etmektedir. Şekeri azaltılmış ya da şekersiz çikolata üretimini kabul edilebilir tatlılıkta gerçekleştirmek mümkün olsa da formülasyondaki bu değişiklik duyusal analiz özelliklerini, ürünün ağızda bı...
Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Proses süresince gıda kaynaklı patojenlere karşı önlemler almak, çapraz kontaminasyonlardan dolayı yetersiz kalabilir. Bu yüzden, gıda kaynaklı hastalığı ve hastalık salgınını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, Escherichia coli O157:H7, Salmonella türleri, Shigella tü...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi
Kayaçetin, Nuri Cihan; Tanyer, Ali Murat (Anadolu Üniversitesi; 2016-11-30)
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kaps...
Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı
Pehlivan Gürkan, Nilgün (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2021)
Üretici örgütleri, zeytin üreticilerinin ürün değer zincirinde rol alarak katma değeri elde etmelerini sağlayan önemli kurumsal yapılardır. Bu çalışma üretici örgütlerinin zeytin ve zeytinyağı değer zincirindeki rolü ve bölgesel kapsayıcılığının değerlendirmesini amaçlamaktadır. Halen zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan üç üretici örgütün - üretici birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri - faaliyetleri mevcut veriler ışığında değerlendirilmiştir. 2004 yılı...
Citation Formats
U. B. Söyler and Z. A. Ökmen, “Türkiye’ye Özgü bir Ürün olan Lavaş Ekmeğinin Raf Ömrünün Propolis Ekstraktı Eklenerek Uzatılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59451.