PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ’NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR

2016-12-31
Önerilen proje ile Sakarya Komposit Birliği’nin (Göncüoğlu vd. 1997) Liyas öncesi yaşlı temelinde yer alan, Paleotetis kökenli Nilüfer Birimi’ndeki (Sayit vd. 2010) mafik magmatik kayaların ayrıntılı iz element sistematiği incelenerek, Paleotetis manto sorgucunun litolojik ve kompozisyonal heterojenliğini araştırılacaktır. Bu nedenle, proje kapsamında Nilüfer Birimi’ndeki mafik magmatik kökenli kayaların örneklenmesi, örnek hazırlanması aşamasında kirletici etkilerin (contamination) en aza indirilmesi ve hassasiyeti yüksek tüm kaya jeokimyasal analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile, muhtemel manto sorgucu ilişkili magmatizma sonucu oluşan, okyanusal Paleotetis litolojilerini temsil eden Nilüfer Birimi’nde yüzeyleyen mafik magmatik kayaların iz element sistematiklerinin ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi, böylece Paleotetis manto sorgucunun kompozisyonal ve litolojik heterojenliğinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Citation Formats
K. Sayıt, “PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ’NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62006.