MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE İÇİN İN VIVO KOŞULLARDA DENENMESİ

2016-12-31
Disiplinlerarası bir alan olan kemik doku mühendisliğinin amacı, dünyada milyonlarca hastanın yaşadığı kemik kayıplarında veya hasarlarında, kemik doku kalitesini iyileştirmek ya da yeniden sağlamaktır. Kemik doku mühendisliği, hastalıklı ya da hasarlı bölgeyi onarmak için, çeşitli yaklaşımlar kullanarak bu bölgenin yapısına uygun biyomalzemelerden, bir doku iskelesi oluşturmak ve gerekli hücreleri, biyoaktif molekülleri (büyüme faktörleri, ilaçlar, vb) bu iskeleye yükleyip, yapay dokuyu önce laboratuvar ortamında olgunlaştırdıktan sonra vücuda yerleştirerek hasarlı bölgeyi tedavi etmeyi amaçlar. Bu çalışmanın amacı, kemik doku mühendisliği uygulamaları için, ıslak eğirme tekniği ile bir biyopolimer olan PHBV’den yün yumağı benzeri, yüksek gözenekli ve gözenekleri bağlantılı yapay doku iskeleleri geliştirmektir. PHBV’nin hidrofobik bir karaktere sahip olması, hücrelerin iskele yüzeyine yapışmasını zorlaştıran bir unsurdur. Sistemin hidrofilik özellik kazanması için, hazırlanan iskelelere oksijen plazması uygulaması yapılmış ve hemen peşinden osteoblastların özellikle tutunduğu amino asit dizilerini içeren bir yapay proteinle kaplanmıştır. Bu modifikasyon ile hazırlanan iskele sistemi kemik hücreleri için uygun bir zemin oluşturacaktır. Bunun için bu iskelelere in vitro ortamda tavşan kemik iliği hücreleri ekilerek kemik dokusu oluşumu takip edilecek, ayrıca, üretilen yapay dokular Yeni Zellanda Beyaz Tavşanı ulna kemiklerine implante edilerek in vivo ortamda kemik doku mühen

Suggestions

Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uy...
Polimer Yapıdaki Meniskal İmplantın Hücreli ve Hücresiz Olarak Koyun Modeline İmplantasyonunun Değerlendirilmesi
Hasırcı, Vasıf Nejat; Bahçecioğlu, Gökhan; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Menüsküs, diz ekleminde kayganlaştırma, yük taşıma ve yükün dağıtılmasında görev yapmaktadır. Son yıllarda yaygın görülmeye başlayan menisküs yırtıkları, sporcuların aşırı yoğun çalışmaları, ya da yaşa bağlı olarak doku dejenerasyonu nedeniyle oluşmaktadır. ABD’de yılda 1 milyondan fazla menisküs yırtığı vakası gözlenmektedir (Bahcecioglu G., 2011). Menisküs yapısında damar bulunmadığı için oluşan hasarlar kendiliğinden iyileşemezler ve cerrahi müdahale zorunlu hale gelir. Menisküs yırtıklarının bir çoğu ka...
MİKRO DESENLİ POLİMERİK YÜZEYLER KULLANARAK SAĞLIKLI VE NEOPLASTİK HÜCRELERİN DAVRANIŞARININ SAPTANMASI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Ermiş Şen, Menekşe(2015-12-31)
Bu projenin amacı, mikro desenli polimerik filmler üreterek, desenlerin sağlıklı ve neoplastik hücre tipleri üzerine fiziksel etkisinin araştırılması ve kanser tanısında kullanılabilirliğinin saptanmasıdır. Mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojisi kullanılarak geometrik desenli mikro kalıplar üretilecek, polimer filmler bu kalıplardan üretilen polidimetilsiloksan (PDMS) negatif kalıplarda çoğaltılacaktır. Bu çalışmada farklı hücre gruplarında hem hücre çekirdeklerinin şekillerinin ve fokal adezyon...
RETİNA HASARLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE DOKU MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMİYLE YAPAY BRUK MEMBRANI KONSTRÜKSİYONU
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, retina rejenerasyonunda önemli bir yere sahip olan ve retinal pigment endotellerinin fonksiyonlarını düzenleyen Bruk membranını aslına uygun biçimde doğal biyopolimerler ve in vitro teknikleri kullanarak oluşturmaktır. İpek fibroini matrisi içine Bruk membranının biyokimyasal kompozisyonuna benzetmek için karıştırılan kollajen, kondroitin sülfat ve laminin gibi hücre dışı matriks biyomolekülleri konulacaktır. Elektroeğirme tekniği ile nanofiber katman oluşturulucak, bunun üzerine retina...
Citation Formats
V. N. Hasırcı and N. Hasırcı, “MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE İÇİN İN VIVO KOŞULLARDA DENENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62030.