Güç Sistemleri için Veri Ölçümü ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi

2016-12-31
Keysan, Ozan
Uğur, Mesut
Akgemci, Aysel
Demir, Jeanpiere
Bu projede, elektriksel ölçüm ve analiz sistemlerinde kullanılabilecek, modüler ve açık kaynak kodlu bir gerilim ve voltaj ölçüm kartı ve yazılımı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede geliştirilecek cihazın temelinde nesnelerin interneti (IoT - internet of things) ve bilgisayar-kartlar (single-board computers) yer alacaktır.Halihazırda ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Makinaları ve Sürücüler Laboratuvarı’nda EE361 ve EE362 kodlu lisans derslerinin deneylerinde, veri toplamak ve kaydetmek amacıyla Data Managament System (DMS) adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar, yukarıda bahsedilen benzer fonksiyonları yerine getirmektedir. Ancak bahsedilen cihaz hem çok pahalıdır, hem büyük hacimlidir hem de eski teknolojiler içermektedir (buna bağlı olarak da arıza durumlarında çok büyük problemlerle karşılaşılmaktadır). Buna ek olarak, seri haberleşme aracılığı ile bir bilgisayara bağlanması gerekmektedir.Bu projede önerilen prototip, tüm bu özelliklerce avantajlı olup, çok büyük bir kullanım kolaylığı ve esnekliğine sahiptir. Prototip maliyeti de, bilgisayar da dahil edilirse çok büyük oranlarda düşürülmüş olacaktır.Cihazın geliştirilmesi ve kendini ispatlaması durumunda, okul içerisinde yer alan farklı bölümlerdeki pek çok laboratuvarda da kullanılabilecektir.