Hide/Show Apps

G_2 veya Spin(7) Dolanıma Sahip Kalibre Edilmiş Manifoldlardaki Phi-Özgür Altmanifoldların Geometrisi / Geometry of Phi-Free Submanifolds in Calibrated Manifolds with G_2 or Spin(7) Holonomy

Bu projede G_2 veya Spin(7) dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlardaki Phi-özgür altmanifoldların geometrisi sırasıyla ko-birleşme ve Cayley kalibrasyonları için incelenecek ve yönlendirilebilir kapalı bir manifoldun Phi-özgür olarak bu tür manifoldlara gömülebilmesi için gerek ve yeter şartlar tespit edilecektir. Sonrasında bu şartları sağlayan Phi-özgür gömme örnekleri bulunmaya çalışılacaktır.