Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı

2014-04-01
Yıldırım, M Sinan
Yanmaz, Ali Melih
Akarsu geçişli köprülerde, akım alanı içerisinde kalan köprü ayakları çevresinde gelişen yerel oyulmalar, köprü emniyetini olumsuz etkilemektedir. Özellikle mevcut köprülerde, taban oyulmalarını önlemek için yapılan düzenleme yapılarının nitelikli bir şekilde tasarımı ve uygulanması ile köprülerde meydana gelen hasarların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, köprü açıklığındaki oyulmalara karşı literatürde kabul gören kriterlere göre ayaklar etrafına yapılacak çeşitli kaplamaların tasarımı için VB.Net dilinde bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programın uygulaması için Türkiye’nin Rize ilinde yer alan mevcut bir köprü projesi ele alınmış; akım, taban malzemesi ve yapısal özellikler göz önünde tutularak köprü bölgesindeki olası yatak oyulmaları belirlenmiştir. Elde edilen değerler ışığında çeşitli koruma yapısı seçenekleri arasından yapısal, zemin, hidrolik ve ekonomi gibi etmenleri göz önünde bulunduran bir seçim kriteri yardımı ile kısmi harçlı riprapın anılan köprü projesi için uygulanabilirliği teyit edilmiştir.
Citation Formats
M. S. Yıldırım and A. M. Yanmaz, “Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı,” pp. 6757–6774, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82004.