Döner Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – Autogyro Tasarım ve Analizleri

2016-12-31
Autogyro başarı ile uçan ilk döner kanatlı hava aracıdır. Autogyro’nun motoru pervaneyi kalkış ve düz uçuş sırasında çalıştırmak için kullanılır ve motor uçuş sırasında rotor’a bağlı değildir. Rotor motordan bir güç gereksinimi duymadan aracın ileri hareketi ile kendine doğru gelen hava akışı sayesinde döner. Böylece belli bir dönüş hızına ulaşan rotor, bu hava akışı ile rotor kanatları/palaları üzerine etki eden kuvvetler sayesinde aracın havalanmasına, havada kalmasına ve ileri gitmesine yardımcı olur. Helikopterlerin gelişmesi ile geri planda kalan ve daha çok sportif amaçlı kullanılan autogyrolara bilimsel araştırma anlamında yeterince ilgi gösterilmediğinden literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzdeki yeni autogyro tasarımlarında daha çok yolcu kapasitesi ile daha hızlı olan ve daha sessiz rotor karakteristiğine sahip yolcu taşıma amaçlı tasarımlara doğru gidilmektedir. Temel döner kanat aerodinamiği teorilerine dayanan tasarım ve performans/aerodinamik analiz yazılım araçlarının geliştirilmesi ve autogyro gereksinimlerine göre kullanılması ve detaylı aerodinamik analizlerinin yapılarak autogyro aerodinamiğinin incelenmesi bu projenin amacıdır.

Suggestions

Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü
Yavuz, Mehmet Metin; Çelik, Alper(2017-12-31)
Askeri savunmaya ve havacılık endüstrisine yenilikler katan, genelde delta kanat planformlarına sahip insansız savaş uçakları (UCAV), insansız hava uçakları (UAV), ve mikro hava araçları (MAV) dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bu kanatların sahip oldukları kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimizasyonu ve kanat yüzey titreşiminin en düşük düzeyde tutulması için büyük önem arz etmektedir. Bu projede, geometrisi doğadan esinlenerek değişti...
The effect of SN content and isothermal transformation temperature on the mechanical properties of austempered ductile cast iron
Özcan, Alper; Atala, Haluk; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
In this study the effects of Sn content and isothermal transformation temperature on the ultimate tensile strength (UTS), elongation and hardness of austempered ductile cast iron (ADI) was investigated. To determine the possible effect of Sn on these properties the Sn content of standard GGG30, GGG40 and GGG50 materials were taken as reference, whose chemical compositions vary from 0,016 to 0,050% in terms of Sn. However the Sn content was increased to a maximum of 0,26% for investigating the effect of Sn o...
Kargo Taşıma Ve Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı Tasarımı,üretimi Ve Uçuş Testlerinin Gerçekleştirilmesi.
Kurtuluş, Dilek Funda(2014-12-31)
Bu projenin amacı görev tanımlı bir insansız hava aracının üstlendiği görevi en iyi gerçekleştirecek şekilde tasarlanması ve eniyilemesi yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak ve tasarladıkları uçağı üretme ve uçuş testlerini yapma deneyimini sağlamaktır. Proje kapsamında tasarlanan özgün hava aracı ile her sene Amerika’da düzenlenen “Design/Build and Fly” (kısa adı DBF) adlı yarışmaya katılmak ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmektir. Proje ekibi en son 2011 yılı içerisinde Almanya’da düzenlenen “...
İletken Kopolimer Bazlı Alkol Biyosensörleri Geliştirilmesi
Toppare, Levent Kamil; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Esentürk, Okan; Hacaloğlu, Jale(2018-12-31)
Biyolojik malzemelerin seçimli ve doğru analizleri için analitik cihazların geliştirilmesi biyoteknoloji alanında büyük bir ilgi görmekte olup biyolojik sistemlerin ticari bir potansiyele de sahip olması bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. En büyük problem biyolojik datanın ölçülebilir bir sinyal haline dönüştürülme aşamasıdır. Alkol analizi endüstriyel gıda laboratuarlarında, mayalama endüstrisinde, ilaç endüstrisinde ve klinik analizlerde çok önemlidir. Alkol tayini için kullanılan birçok farklı tekn...
AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi
Dönmezer Akgün, Fatma Nazlı; Kara, Doğacan; Azarifar, Mohammad; Gholivand, Hamed(2016-12-31)
AlGaN/GaN HEMT aygıtlarının kullanım alanları gittikçe artmakta ve melez (ing. hybrid) otomotivlerden, askeri radar uygulamalarına kadar farklılık gösteren yüksek güç ve frekans uygulaması gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu aygıtların yüksek güç uygulamalarında kullanılması ve çok ince filmlerden oluşan yapısı nedeniyle ısınma problemleri gözlemlenmiştir. Isınma problemlerini daha iyi anlamak, aygıtların sıcaklıklarını azaltmak ve böylece daha iyi elektriksel performanslar elde etmek için ısıl be...
Citation Formats
N. Sezer Uzol and E. Orbay Akcengiz, “Döner Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – Autogyro Tasarım ve Analizleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62072.