Döner Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – Autogyro Tasarım ve Analizleri

Autogyro başarı ile uçan ilk döner kanatlı hava aracıdır. Autogyro’nun motoru pervaneyi kalkış ve düz uçuş sırasında çalıştırmak için kullanılır ve motor uçuş sırasında rotor’a bağlı değildir. Rotor motordan bir güç gereksinimi duymadan aracın ileri hareketi ile kendine doğru gelen hava akışı sayesinde döner. Böylece belli bir dönüş hızına ulaşan rotor, bu hava akışı ile rotor kanatları/palaları üzerine etki eden kuvvetler sayesinde aracın havalanmasına, havada kalmasına ve ileri gitmesine yardımcı olur. Helikopterlerin gelişmesi ile geri planda kalan ve daha çok sportif amaçlı kullanılan autogyrolara bilimsel araştırma anlamında yeterince ilgi gösterilmediğinden literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzdeki yeni autogyro tasarımlarında daha çok yolcu kapasitesi ile daha hızlı olan ve daha sessiz rotor karakteristiğine sahip yolcu taşıma amaçlı tasarımlara doğru gidilmektedir. Temel döner kanat aerodinamiği teorilerine dayanan tasarım ve performans/aerodinamik analiz yazılım araçlarının geliştirilmesi ve autogyro gereksinimlerine göre kullanılması ve detaylı aerodinamik analizlerinin yapılarak autogyro aerodinamiğinin incelenmesi bu projenin amacıdır.