Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı

2018-12-31
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim kurumlarında uluslararası hareketliliğinin ve işbirliği arayışları artmış ve bu durum beraberinde öğrenci ve akademisyen hareketliliği aynı zamanda ülkeler arası sosyo-kültürel etkileşimi de hızlanmasına yol açmıştır. Küreselleşme sürecinde yeni değerler de kendilerine özgü farklı boyut ve içerikle ortaya çıkmış ve bazı araştırmacılar küresel değerler kavramı üzerine vurgu yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, kültürlerarası edincin (intercultural competency) önemi giderek artmakta ve son yıllarda kültürlerarası edinç ve kültürlerarası iletişimsel edinç (intercultural communicative competence -ICC) konularında daha fazla araştırma ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.Bu araştırmanın genel amacı, uluslararası değişim programıyla yurt dışından Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ile yurt dışına giden Türk öğrencilerinin bulundukları ortamda iletişim kurmak için kullandıkları bir yabancı dilde yeterlik sağlama yönündeki algılarını ve tecrübelerini araştırarak ayrı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Ayrıca, Türkiye’de başka ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerle iletişime geçen öğretim elemanlarının da Kültürlerarası İletişim Edincine yönelik algı ve deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın katılımcıları öğrenci değişim programına katılarak farklı ülkelere giden üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarını kapsar.
Citation Formats
M. Gündüz, “Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62085.