Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi

2018-12-31
Kampüslerarası bu projenin amacı, Türkiye'de farklı sınıf ortamlarında çekilen videoları, uzman odaklı eğitimin (expertise-based training; XBT) bir türü olan uzman temelli geri-bildirim yaklaşımı doğrultusunda geliştirmektir. Bu proje’de daha önce Ankara kampüsünde benim yürüttüğüm bir BAP projesi kapsamında farklı okullarda çekilen videolar; eğitim bilimciler, alan eğitimcileri, ve tecrübeli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel, yine aynı katılımcılarla gerçekleştirilecek bireysel görüşmeler ve sesli düşünme protokolü oturumu aracılığıyla uzman temelli geri bildirim yaklasimi kullanilarak sinif yonetimi cercevesinde Vialogues üzerinde gelistirilecektir. Daha sonra bu materyallerin Kıbrıs kampüsünde eş zamanda yürütülen projede öğrencilerin sınıf yönetimi bilgilerini, becerilerini ve yaklaşımlarını uzman temelli geribildirim metoduyla geliştirmek amacıyla kullanılavcaktır.
Citation Formats
G. Gökalp, S. Kaya Kaşıkcı, and İ. Şahin, “Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62069.