"Eymir Gölü Elçilerié ile Göl Ekolojisi Açık Ders Malzemesi Oluşturulması

2017-12-31
Bu proje ile amaçlanan; ülkemizdeki çevre eğitimine ve ülkemizin de dâhil olduğu 27 farklı Avrupa ülkesinden 46 asıl üye ve 26 yedek üye ile çalışmalarına devam eden NETLAKE ile geliştirilmesi planlanan vatandaş bilimi girişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen eğitim modülünün geliştirilmesi ve bu modülün video prodüksiyonunun gerçekleştirilerek açık ders malzemesine dönüştürülmesidir.Bu projenin amacı; pilot uygulama yapılacak ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu ve Gölbaşı ilçesi Sevgi Çiçeği İlköğretim okullarında öğrenim gören 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine hem teori hem de uygulama aşamalarından oluşan yeni bir ders modeli oluşturmak. Bu modelin hem sınıf ortamında hem de Eymir Gölü’nde yapılacak uygulamalarının video kayıtlarının yapılması ile Ortaokul 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine açık ders eğitim materyali hazırlanması hedeflenmektedir. Disiplinlerarası çalışma ile ODTÜ Biyoloji Bölümü, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü ve ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) işbirliği ile gerçekleştirilecek bu eğitim çalışması Limnoloji alanında bir ilk olmasının yanında, özellikle fen ve matematik alanlarına ilginin düşük olduğu, öğrenmenin ezbere dayandığı ortamlarda, deney yapma, doğayı gözlemleme fırsatı bulamayan öğrencilere de özgün bir eğitim materyali sunmuş olacaktır. Çalışma, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yeni eğitim teknolojilerini kullanmalarına, eğitimi daha renkli, zengin, hayatın içinde yaparak, öğrenmesine örnek teşkil edecektir.

Suggestions

Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümüzde, akademik, idari, öğrenci, ziyaretçi sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Tüm canlılarıyla bu örnek doğal yaşam alanında hem gün içinde hem de geceleri karşılaşılabilecek çeşitli tehlike ve riskler mevcuttur.Bugüne dek kampusümüzde afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve kam...
Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2017-12-31)
Bu çalışmada, sentezlenen 7. jenerasyon dendrimerik manyetik nanoparçacıklara (G7DcMNP) doksorubisin yüklenecek ve parçacıkların yüzeyi CpG oligodeoksinükleotit ile modifiye edilecektir. CpG-ODN, meme kanseri, melanoma ve hepatoma gibi malign hücrelerde endozomal TLR9’u aktive ederek apoptozu tetikleyen tek iplikli DNA analogudur. CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması, DcMNP’lerin tümör bölgesine hedeflenmesine katkı sağlayacağından aktif hedefli taşıma sistemlerinin üretilmesinde etkili araçlar olacaktır.
Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.
Muyan, Mesut(2013-12-01)
Araştırmanın kapsamı Çalışmamız arı ırklarının belirlenmesi ve etkenlere tepki deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Çalşmamızda ODTÜ Biyoloji Bölümü ortak bahçe arılığında yetiştirilen arılar kullanılacaktır. Arı ırklarının belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Kence’nin laboratuvarında geliştirilmiş olan morfometrik, enzim elektroforezi, ve mikrosatelit analizine dayalı ayrıştırma tekniği ile örneklenen tüm kovanlardaki arıların toraks kısmı (kanat, bacak ve kas doku) ırk ve...
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu
Gündoğan, Mihraç Banu(2013-12-31)
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu projesi, karma (yüzyüze ve uzaktan) bir uygulama olarak; temel bilimler ekseninde ve İnternet üzerinden; (1) temel kuramlar, görsel sunumlar, belgesel gösterimleri ve ilgili güncel olaylardan oluşan eğitim içeriğini sunmayı (2) Rehber eğitimciler ve öğrencileri bir araya getirerek, uygulama ve atölye çalışmaları yapmayı, bu çalışma sonuçlarını paylaşmayı, tartışmayı, gerçek yaşamla ilişkilendirm...
Citation Formats
M. Beklioğlu, Ö. Akoğlu, J. Çakıroğlu, M. O. Aydemir, and D. Tolunay, ““Eymir Gölü Elçilerié ile Göl Ekolojisi Açık Ders Malzemesi Oluşturulması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62133.