"Eymir Gölü Elçilerié ile Göl Ekolojisi Açık Ders Malzemesi Oluşturulması

2017-12-31
Beklioğlu, Meryem
Akoğlu, Özge
Balay Tuncer, Berrin
Çevik, Rafet
Çakıroğlu, Jale
Aydemir, Mehmet Olcay
Demirel, Süleyman
Yağli, Müşerref Büşra
Tolunay, Duygu
Bu proje ile amaçlanan; ülkemizdeki çevre eğitimine ve ülkemizin de dâhil olduğu 27 farklı Avrupa ülkesinden 46 asıl üye ve 26 yedek üye ile çalışmalarına devam eden NETLAKE ile geliştirilmesi planlanan vatandaş bilimi girişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen eğitim modülünün geliştirilmesi ve bu modülün video prodüksiyonunun gerçekleştirilerek açık ders malzemesine dönüştürülmesidir.Bu projenin amacı; pilot uygulama yapılacak ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu ve Gölbaşı ilçesi Sevgi Çiçeği İlköğretim okullarında öğrenim gören 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine hem teori hem de uygulama aşamalarından oluşan yeni bir ders modeli oluşturmak. Bu modelin hem sınıf ortamında hem de Eymir Gölü’nde yapılacak uygulamalarının video kayıtlarının yapılması ile Ortaokul 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine açık ders eğitim materyali hazırlanması hedeflenmektedir. Disiplinlerarası çalışma ile ODTÜ Biyoloji Bölümü, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü ve ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) işbirliği ile gerçekleştirilecek bu eğitim çalışması Limnoloji alanında bir ilk olmasının yanında, özellikle fen ve matematik alanlarına ilginin düşük olduğu, öğrenmenin ezbere dayandığı ortamlarda, deney yapma, doğayı gözlemleme fırsatı bulamayan öğrencilere de özgün bir eğitim materyali sunmuş olacaktır. Çalışma, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yeni eğitim teknolojilerini kullanmalarına, eğitimi daha renkli, zengin, hayatın içinde yaparak, öğrenmesine örnek teşkil edecektir.