Okullardaki bürokratik yapı ve öğretmen liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri

2017-05-14

Suggestions

Okullardaki bürokratik yapıya ilişkin öğretmen görüşleri
Yılmaz, Ayça İrem (2017-10-01)
Okullardaki bürokratik yapı ile sergilenen öğretmen liderliği rollerinin düzeyi arasındaki ilişki
Yılmaz, Ayça İrem (2018-05-10)
Okullarda Sosyal Adelet Liderliği
Kondakçı, Yaşar(2015-12-31)
Toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel eşitsizlikler okullara yansımakta ve bu okullara devam eden öğrencilerin eğitimden gereğince yararlanmasını engellemektedir. Ekonomik olarak en çok gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde bile önemli sayıdaki okulun altyapı ve nitelikli öğretmen bakımından sorunlu olduğu bir gerçektir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Giderek artan ekonomik ve sosyal sorunlar birçok öğrencinin nitelikli eğitim almasında bir engel oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de bu engelleri...
Okullarda Kriz ve Karar Vermenin Doğal Karar Verme Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Gökalp, Gökçe (null; 2018-05-21)
Okullarda kriz yönetimi, özellikle ülkemizin OHAL’de olduğu ve terörisme karşı savaş verdiği bu dönemde okul yöneticilerinin en önemli görevi olarak düşünülebilir. Örgütlerde kriz, örgütün amaçlarını ve bazen varlığını tehdit eden, örgütün kriz durumlarına karşı aldığı önlemleri yetersiz kılabilecek özellikte, beklenmedik ani değişikliklerin yaşandığı ve örgütün anında tepki vermesini gerektiren gerilim durumları olarak da düşünülebilir. Krizler hızlı karar vermeyi gerektirmekte ve planlama ve karar verme m...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Citation Formats
A. İ. Yılmaz, “Okullardaki bürokratik yapı ve öğretmen liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri,” 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69371.