Ambalajlanmış ve şoklanmış meyve ekstrelerini hızlı sıvılaştırma ünitesi

2018-6-12
Mevsiminde toplanan meyvelerin -40 °C `de şoklanıp vitamin değerleri korunarak saklanması ve ihtiyaca bağlı tüketilmesi için geliştirilen cihaz, su 10 haznesi(7), üst kapak (6), alt kapak (5), pompa(3), basınç sensörü(4) ve ısıtıcıdan(2) oluşur. Sistem, sıcak su sirkülasyonu yaratır. Donmuş ekstre kademeli ısınır bu nedenle vitamin değerlerinin korunarak tüketilmesi sağlanır.

Suggestions

Buhar yoğuşmalı sıvı ısıtıcısı
Gürsu, Hakan (Türk Patent Enstitüsü, 2017-8-21)
Sıvı ısıtma işlemi esnasında buharlaşmayla sıvı kaybını önlemeye yönelik geliştirilmiş olan buhar yoğuşmalı ısıtıcı, paslanmaz çelik gövde (1,2), çelik taban (3), plastik kısımlar (4,5), dökme ağzı (7,8) ve tutamak (11,12) kısımlarından oluşmaktadır. Kapalı bir sistem oluşturarak sıvı ve buhar döngüsü yaratan sistemde, buharlaşma yolu ile sıvı kaybı önlenerek kaynak tasarrufu sağlanırken, artan basınç ile de kaynama süresi kısaltılmakta, dolayısıyla zaman ve enerji verimliliği artırılmaktadır. Üründe, döndü...
Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi
Tinçer, Teoman; Tosun, İsmail; Akman, Nuray; Akay, Galip; Genç, Ayten(1996)
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m ola...
Buzlanmış Rüzgar Türbini Palasında Performans Kayıp Analizi
Yırtıcı, Özcan; Özgen, Serkan; Tuncer, İsmail Hakkı (2018-09-12)
Bu çalışmada, rüzgar türbinlerinin tasarım ve performans hesaplamalarında sıkça kullanılan Pal Elemanları yöntemi XFOIL panel çözücüsü kullanılarak Aeolos 30 kW rüzgar türbini için temiz ve buzlanmış pal elemanları üzerinde performans analizi gerçekleştirilmiştir. Buzlanmış kanat profili şeklinin doğru tahmin edilmesi karsı ve camsı buz tipleri için doğrulanmış ve buna bağlı olarak aerodinamik katsayıların değişimi temiz kanat profili ile karşılaştırılmıştır. Sayısal hesaplamalar sonrasında, bu performans k...
Ekmek mayası (saccharomyces cerevisiae) yardımı ile L-3,4- dihitroksifenil alanin (L-dopa) için yeni bir sentez yöntemi
Yelekçi, Kemal; Hamamcı, Haluk; Kahraman, M. Vezir; Karataş, Sevim(1997-04-03)
Ekmek mayası (saccharomyces cerevisiae) kolay ve ucuz bulunan bir reaktif olmasına karşın, organik kimyada yaptığı tepkimeler hem ilginç hem de diğer sentez yöntemleri ile yapılması ya imkansız ya da çok zordur. Bu amaçla klasik organik sentez yöntemleri ve maya kullanılarak daha önce sentezi bu yolla denenmeyen, anti parkinson ilacı L-3,4-Dihidroksifenilalanin'in sentezine yönelik ikisi orjinal dört önemli substurat hazırlanacak ve bu substratlar üzerinde bulunan karbon karbon çift bağı ekmek mayası ile st...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dö...
Citation Formats
H. Gürsu, “Ambalajlanmış ve şoklanmış meyve ekstrelerini hızlı sıvılaştırma ünitesi,” 00, 2018.