Profili ve yüksekliği ayarlanabilir hız kasisi ve kasis profilinin ayarlanması yöntemi

2013-6-12
Albayrak, Erdoğan Atalay
Konukseven, Erhan İlhan
Türkücüoğlu, Ceyalan
Baş , Ahmet
Çobanoğlu, Ali Çağatay
Erartsın, Ozan
Aslandoğan, Bahadır
Buluş, monte edildiği kara yolunda araçların geliş yönüne yerleştirilmiş bir hız algılayıcısından gelen taşıtın hız verisine göre, oval yapıdaki kasis profilini kademeli olarak azaltarak kasisisin boyutunu ve profilini düzenleyen profili ve yüksekliği ayarlanabilir hız kasisidir.

Suggestions

In vitro bone tissue engineering on patterned biodegradable polyester blends
Kenar, Halime; Hasırcı, Vasıf Nejat; Toner, Mehmet; Department of Biotechnology (2003)
This study aimed at guiding osteoblast cells on biodegradable polymer carriers with well-defined surface microtopography and chemistry, and investigating the effect of cell alignment on osteoblast phenotype expression. A blend of two different polyesters, one being natural in origin (PHBV) and the other synthetic (P(L/DL)LA), was used to form a film with parallel macro- (250 um wide) or microgrooves (27 jam wide) on its surface, by solvent casting on patterned templates. The micropatterned Si template was p...
Titreşim tabanlı bir mekanik kızılötesi duyarga ve bunu kullanan bir kızılötesi görüntüleme yöntemi
Azgın, Kıvanç (Türk Patent Enstitüsü, 2013)
Buluş, bir ya da birden fazla tınlaşan piksel yapısına, ve tınlaşan piksellerin mekanik rezonansı aracılığıyla gelen kızılötesi ışınımın ölçülmesi için bir kızılötesi görüntüleme yöntemine sahip, titreşim tabanlı bir mekanik KÖ duyarga ile ilgilidir
Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri
Çelik, Alper; Çetin, Cenk; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Bu çalışmada 45derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapılarının pasif yöntemlerle kontrolü lazer aydınlatmalı akış görüntüleme kullanılarak düşük hızlı rüzgârtünelinde deneysel olarak incelenmiştir.Çalışmada kanat geometrisi biyo-ilhamlı hücum kenarı ve firar kenarı değişikliği şeklinde yapılmıştır. Geometri değişikliği için beyaz yanlı yunus kuyruğu şekli ele alınmıştır.Deneyler atak açılarıα =4, 10 ve 12 derecede, Reynolds sayılarıRe=10000, 15000, 20000 ve 25000’de yapılmışt...
Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi
Hılton, David; Güleç, Nilgün Türkan; Mutlu, Halim; Koçyiğit, Ali; Çifter, Candan; Süer, Selin(2005)
KAF Zonu üzerinde 800 km'lik bir hat boyunca yer alan 9 adet sahada, jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimleri 3 yıl boyunca (yılda 3 kez örnekleme yapılarak) izlenmiş ve zamansal değişimler, sismik etkinlikler ile ilişkileri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda en anlamlı zamansal değişimler Yalova ve Efteni sahalarından elde edilmiş, Cl, Ca, $^3H , \delta^{13}C ve CO_2/^3 He$ en duyarlı parametreler olarak belirlenmiştir. İleride yapılacak izleme programlarına temel sağlayacak bir veri taban...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Citation Formats
E. A. Albayrak et al., “Profili ve yüksekliği ayarlanabilir hız kasisi ve kasis profilinin ayarlanması yöntemi,” 00, 2013.