Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri

2018-04-22
M.H. Abrams, Fransız Devrimi ile Romantizm arasındaki ilişkinin fazla irdelenmediğini ve Romantizmin bu yüzden eksik yorumlandığını belirtir. Oysa Abrams’a göre, Fransız Devrimi, Hristiyan Avrupa kültürlerindeki en önemli itici güçlerden olan Romantik şiiri, yarattığı beklentilerden dolayı hem içerik hem de biçim boyutunda şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. İlk dönem İngiliz Romantik şairler (Wordsworth ve Coleridge) bilimsel ve dinsel (Üniteryan) ilkelere göre düzenlenmiş ütopik bir toplum hayal ettiler. Bu ütopik toplum arayışı hem onların dini, bilimsel ve politik eğilimlerinin bir sentezi gibidir hem de erken dönem şiirlerini etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışma erken dönem İngiliz Romantik şairleri ile Fransız Devrimi arasındaki ilişkiyi tarihsel bir bağlama oturtarak irdelemeyi ve bu ilişkinin onların şiirlerine nasıl yansıdığını örneklemeyi hedefler.
2nd European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), (19 - 22 Nisan 2018)

Suggestions

Emecik Kireçtaşı Heykelciklerinin Karakterizasyonu
Ataman, Osman Yavuz(2008-12-31)
M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen kireçtaşı heykelcikler Doğu Akdeniz havzasında yaygın olarak bulunmaları yönünden dikkat çekicidir. Genel olarak bu tip kireçtaşı heykelciklerin Kıbrıs yapımı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, Kıbrıs'tan farklı atölyelerin olabileceği ya da bu eserleri Kıbrıslı ustaların yanlarında taşıdıkları kireçtaşıyla dolaşarak yaptıkları da savunulan görüşlerdendir. Heykelciklerin hammadde kaynağının bilinmesi, kökenleriyle ilgili sorulara cevap bulmak açısından önemlidir; çalışmalarda o...
İmpuls İçeren Diferansiyel Denklemlerin Kalitatif İncelenmesi
Zafer, Ağacık(2011-12-31)
A.) Amaç ve gerekçe: İmpuls içeren denklemler diferansiyel denklemlerin önemli konularından biridir. Süreksiz dinamik sistemlerde karşılaşılan modellerin çoğunluğu bu tiptendir. Çözümlerinin yeterince düzgün olmaması nedeniyle impuls içeren denklemlerin kalitatif olarak incelenmesi impuls içermeyen denklemlere göre daha zordur. Projedeki amacımız teorik olarak elde edilecek olan sonuçları nümerik olarak desteklemektir. Ayrica, nümerik çalışmalar teorik çalışmalarımıza da ışık tutacaktır. Projedeki...
Mimar Nejat Ersin
Zelef, Mustafa Haluk (2021-07-01)
Mimar Nejat Ersin[1]M. Haluk Zelef, Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık BölümüNejat Ersin’e ve mimarlığına odaklanan önemli bir başucu kitabı hazırlandı. Kendisi hakkında yapılmış ilk monografik eser olanMimar Nejat Ersin, Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası iş birliği ve Lineadecor desteğiyle yayımlandı. Mimarın arşivindeki belgelerin ışığında hazırlanan kitabı temin etmek için Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası Şube ve Temsilcilikleri ile iletişime geçilebilir.Mimarlık yazınında, mimarlığa ait kanonların yık...
Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması
Savaş, Perihan(2018-12-31)
Bu çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın odak noktaları şu şekilde sıralanabilir: (1) hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, (2) ihtiyaç analizine dayalı olarak çevrimiçi hizmet içi eğitim program...
Defining cooking activity areas of Burgaz domestic units in the 4th century B.C
Atıcı, Nadire; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
The main aim of this study is to define the cooking activity spaces in Burgaz at 4th Century B.C. by carrying out statistical analysis of artefacts come from floor levels. In this study the distribution of artefacts and the associations of these distributions with architectural remains are examined rather than architectural features. In order to defining cooking activity spaces, the spatial distribution of cooking wares and utilities were taken into consideration. The distributions of cooking wares were tri...
Citation Formats
N. Birlik, “Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri,” presented at the 2nd European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), (19 - 22 Nisan 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72280.