Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri

2018-04-22
M.H. Abrams, Fransız Devrimi ile Romantizm arasındaki ilişkinin fazla irdelenmediğini ve Romantizmin bu yüzden eksik yorumlandığını belirtir. Oysa Abrams’a göre, Fransız Devrimi, Hristiyan Avrupa kültürlerindeki en önemli itici güçlerden olan Romantik şiiri, yarattığı beklentilerden dolayı hem içerik hem de biçim boyutunda şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. İlk dönem İngiliz Romantik şairler (Wordsworth ve Coleridge) bilimsel ve dinsel (Üniteryan) ilkelere göre düzenlenmiş ütopik bir toplum hayal ettiler. Bu ütopik toplum arayışı hem onların dini, bilimsel ve politik eğilimlerinin bir sentezi gibidir hem de erken dönem şiirlerini etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışma erken dönem İngiliz Romantik şairleri ile Fransız Devrimi arasındaki ilişkiyi tarihsel bir bağlama oturtarak irdelemeyi ve bu ilişkinin onların şiirlerine nasıl yansıdığını örneklemeyi hedefler.
Citation Formats
N. Birlik, “Fransız Devrimi ve Erken Dönem İngiliz Romantik Şiiri,” presented at the 2nd European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), (19 - 22 Nisan 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72280.