Emecik Kireçtaşı Heykelciklerinin Karakterizasyonu

2008-12-31
M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen kireçtaşı heykelcikler Doğu Akdeniz havzasında yaygın olarak bulunmaları yönünden dikkat çekicidir. Genel olarak bu tip kireçtaşı heykelciklerin Kıbrıs yapımı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, Kıbrıs'tan farklı atölyelerin olabileceği ya da bu eserleri Kıbrıslı ustaların yanlarında taşıdıkları kireçtaşıyla dolaşarak yaptıkları da savunulan görüşlerdendir. Heykelciklerin hammadde kaynağının bilinmesi, kökenleriyle ilgili sorulara cevap bulmak açısından önemlidir; çalışmalarda optik mikroskop, XRF, EPR, ICP-OES ve ICP-MS spektrometri yöntemleri kullanılmıştır. Emecik heykelciklerinin hammadde kaynağının araştırmasına yönelik bir başka çalışmada, heykelciklerin, kireçtaşından yapılmış bir sütundan alınan örneğin ve Milet'te bulunmuş heykelciklerden alınan örneklerin XRF analizleri yapılmıştır; sonuçlar, Kıbrıs ve Datça'dan alınan jeolojik örneklerin XRF sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kıbrıs kireçtaşı örneklerinde tayin edilen elementlerin derişim değerlerinin, taşın matriksindeki heterojenlikten dolayı farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu farklılığa karşın, derişim değerlerinin hem Emecik hem de Milet heykelciklerindeki değerlerle uyumlu olduğu ancak Datça kireçtaşını değerlerine benzemediği iddia edilmektedir . “Provenance Studies on Limestone Archaeological Artifacts Using Trace Element Analysis”, başlıklı Yüksek Lisans çalışmamda Emecik heykelciklerinden alınan örneklerin, Datça'da bir ve Kıbrıs'ta dörtlü farklı ocaktan alınan jeolojik örneklerin Mg, Fe, Ba, Sr, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Yb, Lu elementlerinin tayini yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir . Bu sonuçlara göre figürinlerin yapısı negatif Ce anomalisi gösterirken, Datça örneklerinde Ce anomalisi yoktur. Datça örneklerinin toplam NTE ve hafif NTE bölünmeleri, figürinlerinkinden daha büyük ve figürinlerin toplam NTE derişim değerlerinin Datça örneklerinden daha fazla olduğu bulunmuştur. Mg içeriği yönünden, Kıbrıs'tan gelen kaynak örnekleri ile figürin örnekleri birbirine uymakta, fakat Datça örnekleri ile uyum içinde görülmemektedir . Figürinler, Fe, Sr ve Ba içeriği bakımından Datça örneği ile uyum içinde olduğu halde Kıbrıs örneği ile böyle bir uyum görülmemektedir. Bu durum ilerideki çalışmalarda açığa kavuşturulacaktır.
Citation Formats
O. Y. Ataman, “Emecik Kireçtaşı Heykelciklerinin Karakterizasyonu,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59817.