Karadeniz Ic Baseni Ve Kita Sahanligi Arasindaki Fiziksel Transfer Mekanizmalarinin Ekosistem Uzerine Etkisi

2018-05-09

Suggestions

Karadeniz Hidrodinamik Modeli için veri Asimilasyon Sistemi Geliştirlmesi
Sadighrad, Ehsan; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Bettina Fach; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Karadeniz Ekosisteminin Doğrusal Olmayan Dinamikleri Ve Antropojenik Ve İklimsel Değişkenlere Olan Tepkisi
Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış (null; 2016-06-03)
Karadeniz dolaşımı ve ekosisteminin gerçek-zamanlı tahmini için bir matematiksel model geliştirilmesi
Oğuz, Temel; Beşiktepe, Şükrü; Çokaşar, Tülay(2005)
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Karadeniz’de Pelajik Larva Yayılım Modellemesi : Ekolojik Bağlantısallığın Mevsimsel Ve Yıllararası Değişkenliği
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2016-07-15)
Yayılımpelajik balık populasyonlarının çoğunda, henüz aktif yüzme yetisine sahip olmadıkları erken evrelerde, özellikle larval dönemde, deniz akıntıları tarafından yatay taşınım(adveksiyon) yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle geniş-ölçekli sirkülasyon kaynaklı yataytaşınım, erken yaşam evrelerinde ve sonrasındaki populasyon başarısı ve devamlılığındaki etkisiyle, yayılımınyönü ve boyutunu belirlemede güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bölgeler arasındaki canlı takasının(ekolojik ba...
Citation Formats
E. Sadighrad, S. Arkin, B. A. Fach Salihoğlu, and B. Salihoğlu, “Karadeniz Ic Baseni Ve Kita Sahanligi Arasindaki Fiziksel Transfer Mekanizmalarinin Ekosistem Uzerine Etkisi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72800.