Sayısal Tasarım Eğitiminde Doğa Öğrenili Mimarlık

2019-06-18
Sorguç, Arzu
Kruşa Yemişcioğlu, Müge
Özgenel, Çağlar Fırat
Gözlemleyebildiğimiz doğanın genişlemesi, üretilen verinin artmasının yanı sıra, sayısal tasarım araçlarının tasarım pratiğindeki artan rolü ile bu verilerin işlenebilmesi, modellenebilmesi ve diğer disiplinlere aktarılması mümkün olmaktadır. Böylece diğer disiplinler ile birlikte mimarlıkta da doğa esinli (nature inspired) yaklaşımların yanı sıra doğadan öğrenilen bilginin aktarılmasını amaçlayan yaklaşımlar öne çıkmaya başlamış ve birçok yeni kavram, yaklaşım ve yöntem tasarımda yenilikçi çözümler arayan disiplinler tarafından benimsemiştir. Bu bildiride yazarlar tarafından tüm bu yaklaşımları kapsayan doğadan öğreni tanımı önerilmiştir. Doğadan öneri, yaygın kavramların ve yaklaşımların ötesinde, belirlenen bir problem doğrultusunda, canlı ve/veya cansız doğadan elde edilen veriden üretilen modeller ve bu modellerin problem alanının değişik katmanlarını bilgilendirilmesinde kullanılması olarak tanımlanmıştır. Doğa öğrenili mimarlık pratiğinin yöntemleri tartışılırken, dördüncü sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği ODTÜ Mimarlık Bölümü, Sayısal Tasarım Stüdyosu (Digital Design Studio) dersinde, doğadan elde edilen veriden oluşturulan modellerden mimari bileşenlere gerçekleştirilen bilgi aktarımının çıktıları sunulmaktadır. Erken eğitim dönemlerinden itibaren sayısal tasarım araçlarını kullanan öğrencilerin, odak noktalarını doğaya çevirmelerinin referans sistemini tanımlamaları, bilginin modellenmesi ve üretilen mimari deneyim üzerindeki rolü paylaşılmaya değer bulunmuştur.
Citation Formats
A. Sorguç, M. Kruşa Yemişcioğlu, and Ç. F. Özgenel, “Sayısal Tasarım Eğitiminde Doğa Öğrenili Mimarlık,” Kocaeli, Türkiye, 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72932.