Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi

2020-01-01
Dış sıcaklık verisi, binaların enerji gereksinimi hesaplamasını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Hacimsel ısıtma ağırlıklı enerji tüketiminin görüldüğü Türkiye’de, binaların ısı yalıtımı tasarımının yapılması ve ısıtma enerji ihtiyacının hesaplanması, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre yapılmaktadır. TS 825’te, iller, sahip oldukları iklimsel koşullara göre derece-gün bölgelerinde (DGB) kümelendirilmektedir. Bu DGB’leri birbirinden ayıran temel iklimsel parametre ise dış sıcaklık verisidir. Bu çalışmada, dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve standartta oluşturulan DGB’lerin geçerliliğinin dış sıcaklık verisine göre tartışılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, oluşturulan örnek binanın ısıtma enerji ihtiyacı (Qyıl), illere ait farklı dış sıcaklık verilerine ve standardın yürürlükteki ve önerilen versiyonundaki DGB’lerine ait dış sıcaklık verilerine göre hesaplanmış ve 81 il için ayrı ayrı kıyaslanarak DGB‘lerin geçerliliği ve standartta yapılan güncellemelerin etkinliği incelenmiştir. Sonuçlar, bazı DGB’ler arası geçişlerde, farklı DGB’de yer alan illerin Qyıl değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu; hatta bazı illerin kıyaslamalı Qyıl değerlerinin, bulundukları DGB’lerin verileri ile çeliştiğini göstermektedir. Bu durum, DGB yaklaşımının yeniden gözden geçirilmesini düşündürmektedir. Bunun yanında, standardın önerilen versiyonunda yeni oluşturulan DGB’ler, kıyaslamalı sonuçlar ile daha iyi örtüşmektedir. Bunlara ek olarak, ısıtma eşiği sıcaklığı seçimi hesaplamalara kısıtlı etki yaparken, analizlerde kullanılacak dış sıcaklık verisinin güncelliğinin binanın ısıtma enerji hesabını önemli oranda etkilediği görülmüştür.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Suggestions

TS 825 standardı: güncellemeler üzerine kritik bir değerlendirme
Bayer, Özgür; Özkalender, Sadettin (null; 2019-04-17)
Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bulunduğu iklim şartlarına göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere göre tasarlanması önem arz etmektedir. Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiğive zorunlu olarak uygulanan TS 825 Standardı ile binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öng...
Design of a microfluidic platform for real-time enumeration and retrieval of low concentration of cells
Şahin, Buket; Külah, Haluk; Yıldırım, Ender; Department of Biomedical Engineering (2022-9)
Spiking experiments are essential to characterize the performance of devices developed for rare cell recovery. However, it is challenging to spike tumor cells at very low concentrations in a standard laboratory environment with conventional methods like serial dilution, in which the variation becomes quite high. Other platforms for single-cell picking are extremely high cost and not available in standard laboratories. We propose a low-cost, repeatable, and robust microfluidic system to spike a very low nu...
Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi
Kalay, Yunus Eren; Kalkanlı, Ali(2020-01-01)
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemelerin yogunluguna kıyasla (~7,86 gr/cm3) yeni HYEA'lar üretmek için kullanılmıstır.Bu tür alasımlarda kullanılacak uygun elementlerin seçimi tasarımı, termofiziksel hesaplamalar ve Vienna Ab Initio Simülasyon Paketi (VASP) ile ilk prensip hesaplaması esas alınarak gerçeklestirilmistir. I...
PHYSICALLY-BASED MODELING OF RAINFALL-TRIGGERED LANDSLIDES IN KAPTANPASA, RIZE
Durmaz, Muhammet; Huvaj Sarıhan, Nejan; Hürlimann Ziegler, Marcel; Department of Civil Engineering (2022-2-28)
Physically-based models are reliable tools for landslide susceptibility assessment. However, they are, based on various simplifications, affected by different factors, and applicable for particular landslides. Therefore, landslide inventories are recommended to be subdivided into subsets reflecting different controlling factors and failure mechanisms, and the analysis should reflect these differences. Many physically-based models are based on infinite slope assumptions. The applicability of this assumption ...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Citation Formats
M. Altun, A. Akçamete Güngör, and Ç. Akgül, “Dış sıcaklık verisinin bina ısıtma enerji gereksinimine etkisinin ve TS 825 derece-gün bölge kümelendirmesinin geçerliliğinin incelenmesi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, pp. 1062–1075, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74455.