Foucault ve Ulusalcılık

2018-01-01
Michel Foucault’nun iktidar analizi ile Benedict Anderson, Ernest Gellner ve Eric Hobsbawm gibi isimlerden oluşan ulusalcılık çalışmalarının modernist okulu, ilk bakışta fark edilenden daha fazla ortak noktaya sahiptir. Hem Foucault hem de modernist okul modern iktidarın üretken bir yapıya sahip olduğunu savunur. Foucault için iktidar, insan doğasını, cinselliği, bilgiyi, bireyselliği ve gerçekliği baskılayan değil; onları üreten bir yapıya sahiptir. Benzer bir şekilde, modernist okul için ulus, ulusal dil ve ulusal kültür, ulus-devletin yapı taşlarına değil; onun ürünlerine tekabül eder. Ne var ki hem modernist okul hem de Foucault’cu analiz sorunludur. Bunun nedeni, modernist okulun ulus inşasını cinselliği; Foucault’nun ise disipline edilmiş cinsel özne kurgusunu ulusu hesaba katmadan analiz etmeye çalışmasıdır. Bu yazının amacı, ulus inşası ile cinsel özne kurgusunun birbirinden bağımsız analiz edilemeyeceğini ve Foucault’cu iktidar analizi ile modernist okulun ulus incelemesinin ötekinin işbirliği olmadan eksik kalmaya mahkûm olduğunu göstermektir.
Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Suggestions

Foucault ve Cinsellik Deney(im)i Kurgusu
Karademir, Aret (Mersin Üniversitesi, 2015-04-01)
Foucault felsefesi genellikle üç döneme ayrılır: 1960’ların arkeolojik dönemi, 1970’lerin jeneolojik dönemi ve 1980’lerin etik dönemi. Foucault felsefesinin bu üç dönemi arasında, en azından ilk bakışta, çalışılan konu, yapılan analizin doğası ve kullanılan yöntem açısından büyük farklılıklar göze çarpar. Fakat tüm bu farklılıklara rağmen, ölümünden önce yayınladığı son kitabında Foucault, uzun yıllardır aynı şeyi, öznel deneyim kurgusunu çalıştığını söyler. Bu yazının amacı, Foucault’nun, felsefesinin üç d...
Justice and justification: the argument against Kantian subordination of politics to morality (the cases of John Rawls and Jurgen Habermas)
Yazıcı, Sedat; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2002)
By providing a clarification of the Kantian legacy on which both Rawls's and Habermas's justification of the principles of justice rests, the historical part of this dissertation aims to demonstrate the misdirection that Kant gave to the contemporary political philosophy. The conceptual part of the dissertation argues for the idea that, due to an internal connection between the justificatory methodology of a political theory and its essential ideas, a political system cannot be justified independently of it...
OPTIMIZATION OF VARIABLE STIFFNESS CURVED COMPOSITE PANELS UTILIZING NURBS REFERENCE PATHS
Çimen, Kaan; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2022-5-10)
Variable stiffness composite structure concept has been studied since 1972; however, this concept is stepped into a new age after the automated fiber placement manufacturing machines are started to be used in industry. This study presents an optimization method for three-dimensional (3D) variable stiffness composite structures. The main contribution of the current study is the definition of the reference lay-up path by Non-Uniform Rational B Splines (NURBS) in 3D. The methodology is based on defining a refe...
The possibility of postnationality in the case of european union citizenship
Ay, Özgür; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2003)
Recent developments such as internationalization of labor markets, emergence of multi-level polities and a global discourse on human rights have influenced citizenship practices and challenged conventional definitions of citizenship. While conventional definitions of citizenship often presuppose the relationship between citizenship, nationality and nation-state, as an institution, citizenship is constituted and reconstituted by economic, political, social and legal practices. In this context, European Union...
The value of sociability in Rousseau, Hegel, and Nietzsche
Karatekeli, Emre; Turan, Şeref Halil; Department of Philosophy (2021-5)
This thesis investigates the political philosophies of Rousseau, Hegel, and Nietzsche, as regards the relation between sociability and freedom. Firstly, I argue that Rousseau’s fundamental view undergoes a drastic shift in that while in the Second Discourse he regards the human being as essentially individualistic, in the Social Contract he dismisses egoism and argues for the establishment of sociability in the name of general will to materialise human freedom. Secondly, I discuss how Hegel proves the neces...
Citation Formats
A. Karademir, “Foucault ve Ulusalcılık,” Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, pp. 159–171, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74861.