Değişken Parametreli Bir Akıllı Kiriş için Düşük Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı

2020-06-01
Onat, Cem
Şahin, Melin

Citation Formats
C. Onat and M. Şahin, “Değişken Parametreli Bir Akıllı Kiriş için Düşük Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 457–469, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75195.