Değişken Parametreli Bir Akıllı Kiriş için Düşük Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı

2020-06-01
Onat, Cem
Şahin, Melin
Bu çalışmada PZT (kurşun-zirkonyum-titanyum) yamalar ile donatılmış değişken parametreli bir akıllı kirişin düzleme dik birinci eğilme titreşim biçimlerini bastırmak için düşük dereceli bir H∞ kontrolcü tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kontrolcü tasarımı birbirini izleyen üç farklı adımda gerçekleştirilmiştir. Birinci adımda, serbest ucuna bir servo motor aracılığıyla dönebilecek şekilde bir kütle eklenmiş kirişin değişken parametreli modeli deneysel olarak elde edilmiştir. İkinci adımda değişken parametreli modeli tüm durumlarda içine alan sarsımlanmış (pertürbe edilmiş) model elde edilmiştir. Son adımda ise sarsımlanmış model üzerinden H∞ kontrolcü hesaplanmıştır. Elde edilen kontrolcü hem benzetimsel hem de deneysel olarak uygulanmıştır. Sistemdeki parametre değişimlerine karşılık önerilen kontrolcünün kiriş titreşimlerini çok iyi bir şekilde bastırabildiği ve böylece gürbüz (robust) bir performans sergilediği ortaya konmuştur.
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Suggestions

PZT Eyleyici ve Algılayıcı İçeren Esnek Bir Konsol Kiriş İçin Robust Kontrolcü Tasarımı Ve Simülasyonu
Onat, Cem; Şahin, Melin (TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, 2016-01-01)
Son yıllardaki algılayıcı ve kumanda elemanı teknolojilerindeki dikkate değer gelişmelerden dolayı, akıllı yapıların kullanımı, esnek mekanik sistemlerde aktif titreşim kontrolü problemlerine daha etkili çözümler sunmaktadır. Aktif titreşim kontrolünde piezoelektrik malzemeler, elektro-mekanik akuple özellikleri nedeniyle hem kumanda elemanı hem de algılayıcı olarak çalışabilirler. Bu alanda piezoelektrik malzemelerin çoğunlukla kullanılan tipi, kurşun, zirkonyum-titanyum (PZT) piezo-seramiklerdir. Piezoser...
Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi
Onat, Cem; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (null; 2011-06-16)
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaş...
SOSYAL ORTAMIN BİLİŞSEL PERFORMANS VE ZAMAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Usal, Kerem Alp; Duzcu, Halil(2018-12-31)
Bu calismada, kisinin bir görevi yalniz basina, odada ona ilgi göstermeyen ikinci biri varken ve odada onu degerlendiren birisi varken yapmasi halinde bilissel performans ve yaman algisinda olacak degisiklikler incelenecektir.
Dürtüsellik ve Sürücülük
Özkan, Türker(2016-12-31)
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin araç kullanma simülatöründe ölçülecek olan belirli sürücü davranışları ile aralarındaki ilişki incelenecektir. Bu sayede, genel işlevsel/işlevsiz dürtüselliğin sürücü davranışları ile ilişkisi, sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik boyutlarının sürücü davranışlarıyla i...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Citation Formats
C. Onat and M. Şahin, “Değişken Parametreli Bir Akıllı Kiriş için Düşük Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, pp. 457–469, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75195.