Tarihselciliğin kısa tarihi evrenselcilik tikellik ve eytişim

2005-04-01
Arredamento Mimarlık

Suggestions

Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık
Ergut, Ferdan (Dipnot Yayınları, 2007-01-01)
Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Gurallar, Neşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
The word "historicism" has mostly been translated as "tarihselcilik" in Turkish architectural history writing and criticism. However, "tarihsicilik" can also be used in the discussions around the concept of the "historicism". This article begins by defining the two terms "tarihselcilik" and "tarihsicilik", which can be helpful to differentiate the different approaches of "historicism". Following these discussions on historicism in Turkish architectural history writing and criticism, the article then suggest...
Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema ol...
Spatial-temporal fixed and hegemonic transitions in the historical capitalism
Taşkesen, Suat; Tayfur, Mehmet Fatih; Department of International Relations (2010)
This thesis analyzes the historical capitalism in a historical context. ccumulation cycles, hegemonic transitions, and their interrelated structures n the historical capitalism will be discussed alongside inspired prose, and completed final drafts. The thesis will also trace the causes and effects of accumulation cycles and hegemonic transitions and will seek to answer questions such as how and why those cycles and transitions ocur, what are the determinants and how and why those determinants effect those p...
Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler
Yalvaç, Faruk (Nika, 2018-07-01)
Bu kitap Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Klasik tarihsel sosyolojiden başlayarak günümüz tartışmalarını kapsamaktadır. Kitap özellikle Weberci ve Marksist tarihsel sosyolojiye odaklanmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm belli bir tarihses sosyoloji düşünürünün görüşlerini özetlemektedir. Kitap Karl Marx, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Michael Mann, Norbert Elias, Robert C. Cox; S...
Citation Formats
G. A. Sargın, “Tarihselciliğin kısa tarihi evrenselcilik tikellik ve eytişim,” Arredamento Mimarlık, pp. 64–68, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75934.