Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi

2020-06-01
Şentürk, Ayşe Eylül
Oğuz, Elif
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel etkilerini incelemek üzere yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem; üretim, inşaat, işletme-bakım ve tasfiye-geri dönüşüm evrelerinin incelenmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı yenilenebilir enerji sistemi konfigürasyonu YDD metodu ile karşılaştırılmış olup, incelenen yenilenebilir enerji sistemlerinin dört fazı ele alınacak şekilde yaşam döngüleri çevresel açıdan değerlendirilmiştir. Seçilen sistemlerden ilki karasal rüzgâr santrali, ikincisi ise deniz üstü rüzgâr santralidir. Bu amaçla, Bozcaada bölgesi, pilot bölge olarak seçilmiş; Bozcaada’da 2000 senesinden beri işletilen karasal rüzgâr çiftliği ile bu bölgenin rüzgâr potansiyelinden daha fazla faydalanabilmek adına aynı bölgede kurulması muhtemel deniz üstü rüzgâr santrali incelenmiştir. Her iki konfigürasyon için de, enerji üretim süreçlerinin beşikten mezara değerlendirilmesinde Gabi yazılımı kullanılmıştır. Ekonomik açıdan karşılaştırma yapabilmek adına ise, her iki sistemin yaşam döngüsü maliyeti (YDM) hesaplanmıştır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Yaşam Döngüsü Maliyeti (YDM) analiz yöntemleri bir bölge için düşünülen farklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uzun dönemdeki ekonomik ve çevresel etkilerini belirlemek açısından pratik yöntemler olabileceğinden her iki sistem için analizler yapılmış ve bu analizlerin kıyaslaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, deniz üstü rüzgâr çiftliğinin daha maliyetli bir teknoloji olmasına rağmen, (asitleştirme haricinde) daha çevre dostu bir sistem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, deniz üstü rüzgâr santralinin Bozcaada bölgesi için çevresel olarak daha uygun olduğu görülmüştür.
Citation Formats
A. E. Şentürk and E. Oğuz, “Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi,” pp. 5–32, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76520.