Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler

2015-01-01
Akar, Ali
Başer, Banu
Citation Formats
A. Akar and B. Başer, “Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler,” presented at the Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri - V. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, TURKEY, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.oguzlar.hacettepe.edu.tr/oguzlarbildirilertek.pdf.