Besin Kirliliğinde Metabolomik Yaklaşımlar ve Diğer Omik Teknolojiler

2018-01-01
Besin kirliliği konuları, gelişen ve değişen hayat şartları, çevre koşulları ve gıda endüstrisiyle beraber çeşitlenmekte, yeni teknolojilerle beraber farklı disiplinler de çalışma konusu olabilmektedir. Yeni analiz teknikleri ve yaklaşımları, önceden tayin edilemeyen madde veya madde seviyelerini ölçebilirken, örnek miktarı ve ölçüm hassasiyeti bakımından da avantaj sağlayabilmekte, çok disiplinli entegre araştırmalara yol açmaktadır. Omik teknolojiler bu şekilde farklı disiplinleri bir araya getiren entegre çalışmalardır. Bu çalışmada besin kirliliğinin insan sağlığına olan etkileri, metabolomik çalışmalar üzerinden özetlenmeye çalışılmış, metabolomik ve diğer ilgili omik teknolojilerden çalışma örnekleri derlenmiştir.
Citation Formats
T. Şeker, Besin Kirliliğinde Metabolomik Yaklaşımlar ve Diğer Omik Teknolojiler. 2018, p. 44.