Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarının İnternet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları

Download
2013-04-01
Nowadays, safe and conscious awareness of parents’ in using Internet and social networking sites to guide their children is important. For this purpose, Families in the Information Society (FIS) seminars were hold for the parents whose children are primary school students in order to raise the awareness of parents. This study aims to describe the perceptions and knowledge levels of parents, who attended the FIS seminars, towards computer, Internet and social networking sites. The sample of the study included 40 parents whose children are students at primary schools in different regions of Ankara. In order to describe parents’ perceptions and knowledge levels related to their children’s usage of Internet and social networking sites, data were collected through a survey before the seminars and analyzed with descriptive analysis method. The results of the study showed that, although parents are interested in guiding their children computer and Internet usage, their knowledge and awareness are not sufficient. The findings support the studies in the literature that there is a need to inform and raise the awareness of parents about conscious and efficient Internet and social networking sites.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
Why young children use electronic media? maternal attitudes and competence
Tatar, Burcu Halise; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2018)
The Internet, technology, and electronic media tools have been becoming a central part of both adults and children’s lives. For this reason, the current study aimed to investigate the factors that related to young children’s electronic media use. A total of 165 mothers whose children attending a preschool were recruited, and mother’s parenting sense of competence, parental involvements, their attitudes toward children’s media use, and children’s temperamental characteristics were assessed. Results indicated...
Investigating the social interactions between parents and young children during digital activities at home
Konca, Ahmet Sami; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2019)
The aim of this study is to investigate how children interact with parents during digital activities. Interaction of children with other individuals is essential for communication, negotiation, and for sharing. Digital technologies have become widespread throughout all areas of a child’s life. Therefore, this study aimed to focus on the digital activities of children and the interactions that emerged during these activities. Participant observation, pre and post interviews were used to collect data in the s...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS Kullanılarak Yer Seçimi Çalışması
Aksaker, Nazım; Yerli, Sinan Kaan; Erdoğan, Mehmet Akif; Erdem, Erdi; Kaba, Kazım; Aslan, Zeki; Bakış, Volkan; Demircan, Osman; Eker, Zeki; Evren, Mustafa Serdar; Keskin, Varol; Küçük, İbrahim; Özdemir, Tuncay; Özışık, Tuncay; Selam, Selim Osman (2020-12-11)
Bu çalışmada Türkiye'de potansiyel gözlemevleri için yer seçimi çalışmaları Çok Kriterli Karar Analizi {\itshape (ÇKKA)} ve Coğrafi Bilgi Sistemleri {\itshape (CBS)} içerisinde uydu görüntüleri kullanılarak yapılmıştır. Bulutluluk, Sayısal Yükseklik Modeli, Yapay Işıklılık, Yoğuşabilir Su Buharı miktarı, Aerosol Optik kalınlığı ve rüzgar hızı katmanları CBS içerisinde çalışıldı. ÇKKA'nın sonucu olarak Türkiyedeki en uygun yerlerin güney batıdan kuzey doğuya çizilen bir doğrunun doğu kısmında olduğu belirlen...
Citation Formats
S. T. Tokel, “Türkiye’deki ebeveynlerin çocuklarının İnternet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 225–236, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81079.