Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Kurumsallaşma: Kronolojik Notlar

1998-11-01
Er, Hamit Alpay
Korkut, Fatma

Suggestions

Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikasına İlişkin Durum Değerlendirmesi
Balaban, Osman (2001-03-01)
Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (Pegem Akademi, 2016-01-01)
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2020-07-01)
Lisansüstü eğitim, kendi uzmanlık alanlarında bir kariyer takip etmeleri doğrultusunda öğrencileri yönlendirir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitim öğrenciler için cezbedici olmaktadır. Fakat öğrencilerin lisansüstü eğitimi tamamlamamalarına sebep olan belli etkenler vardır. Bu çalışma, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrencilerin mezuniyet durumlarını kontrol etmeyi ve lisansüstü eğitimde mezuniyet oranlarına etki eden örgütsel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma deseni ilişkisel tarama olup i...
Socially oriented design practices in Turkey: a critical analysis of participation and collaboration
Gürdere Akdur, Selin; Kaygan, Harun; Department of Industrial Design (2019)
This study provides a detailed examination of socially oriented design (SOD) practices of the last decade in Turkey. Referring to the lack of academic studies in the design literature focusing on SOD practices, I aimed at discovering the entire processes of these practices to construct a critical analysis. The study was conducted in two stages by applying a textual analysis approach. In the first stage, initially, 93 SOD practices were compiled and explored through their representations on Turkish design me...
Citation Formats
H. A. Er and F. Korkut, Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Kurumsallaşma: Kronolojik Notlar. 1998, p. 9.