Yüksek Hassasiyetli Hibrit Robotik Çapak Alma Sistemi Geliştirilmesi

Download
2017
Çapak giderme islemi için robotik yöntemler gelistirmeye yönelik projemizde ?çapak alma/taslama sürecinin modellenmesi?, ?çapak gidermeye yönelik kontrol sistemlerigelistirilme-si?, ?çapak gidermeye yönelik yörünge planlaması? ve ?gelistirilen yöntemlerinrobotik deney sistemleri üzerinde test edilmesi? ana baslıkları altındaki çalısmalar yeralmıstır. Öte yandan; bir endüstriyel robota uç-eyleyici olarak takılan bir paralel robottanolusan özel bir yapılandır-ma için insan kolu ve eli analojisi yapıldıgında çapak almakonusunda uzman insanların kol ve el hareketlerinin bu çalısmada kullanılabilmesi için?hareket primitifleri? ismi verilen yöntem üzerinde çalısılmıstır.?Seri robotlarla taslama/çapak alma? sistemlerinde ?esneme? problemi bulunmaktadır. Buse-beple, ?taslama/çapak alma sürecinin modellenmesi? konusunda taslama kuvvetlerininmodel-lenmesine yogunlasılmıstır. Bu baglamda ?penetrasyon testleri? ismi verilen özgün birçalısma yapılmıstır. Çalısmayı yaparken ?deney tasarımı? teknikleri kullanılmıstır.Penetrasyon deney-leri sonucunda önce ?Yapay Sinir Agları? sonra ise enerji yöntemlerineodaklanılmıstır. Tasla-ma ucunun esnemesinin kestirilmesi ve taslama esnasında gereklidüzeltmelerin yapılmasına yönelik bir çalısmada klasik mukavemet yaklasımıyla kontrolsistemlerinin kompanzasyon kabiliyeti birlestirilmistir.Optimal ve parçanın kenarlarına yönelik bir yörünge planlamasından farklı olarak bölgeselyörünge planlamasında yörüngede isleme esnasında yapılması gereken degisiklikler almaçlardan(algılayıcılardan) elde edilen veriler ısıgında bulunmalıdır. Bunun baslıca sebebi isebah-sedilen esneme problemidir. Insanın tecrübe ve almaçları vasıtasıyla olusturdugu esnekyö-rüngelerin kaydedilmesi ve kullanılmasına yönelik matematiksel bir alt yapı olan ?hareketpri-mitifleri? incelenmis ve farklı çalısmalar yapılmıstır. Bu çalısmalarda sanal yaysönümleyici-kütle sistemi ile 1 ve 6 serbestlik dereceli Haptik cihaz kullanarak bilek hareketlerive becerile-ri modellenmis ve gelistirilmistir.Özel olarak üretilmis numuneler üzerinde istenilen miktarda ve profil seklini koruyacak sekildeyapılacak bir taslama islemi çapak alma islemine en benzer bir prototip problemdir. Buaçıdan, PID ve ?Bulanık Mantık? tabanlı bir kontrolcü gelistirilmistir. Numune yüzeyleriyardımcı bir ölçme deney sistemi ile taranıp önceki ve sonraki yüzey profilleri kıyaslanmıs veistatistiksel bir tabanda elde edilen basarılar incelenmistir. Öte yandan, yukarıda bahsedilenesneme prob-lemine yönelik ?taslama ucu esneme kompanzasyonu? ele alınmıs olupesnemeden kaynak-lanan açısal sapmalar elimine edilmistir.

Suggestions

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza(2018)
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ...
Spektral analiz teknikleri ile santrifüj pompalarındaki akış bozukluklarının deneysel olarak incelenmesi
Eralp, Cahit O.; Bilgen, Hakkı İ.(1994)
Santrifüj pompalardaki kavitasyon sorununu incelemek için değişik debi ve emme basınçlarında deneysel bir araştırma yapılmıştır. Deneyler sabit debide, emme basıncının, dolayısıyla net pozitif emme yüksekliğinin düşürülmesinin etkisi ve bunun farklı debilerde tekrar edilmesi üzerine planlanmıştır. Pompa girişinde farklı noktalara yerleştirilen iki basınç duyargası ile akıştaki basınç değişiklikleri analog veri olarak kaydedilmiştir. Alınan analog verilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, 100 kHz kapasiteli...
Bilgisayar destekli motor tasarımı
Bayka, Demir(1994)
Bu projede bilgisayar destekli motor tasarımı için gerekli modüler paket yazılımların geliştirilmesi için iki aşamalı bir çalışma yapıldı. Birinci aşamada Diesel ve benzınli motorların termodinamik çevrimlerinin sımülasyonu için yazılımlar geliştirilmiştir. İkinci aşamada da, motor parçalarının tasarımı için, birinci aşamadaki programlarla entegre olarak çalışan ve sonlu elemanlar tekniğini kullanan bir yazılım hazırlandı. Termodinamik çevrimlerin sımülasyonu için hazırlanmış olan programların içindeki yanm...
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
Citation Formats
E. İ. Konukseven, “Yüksek Hassasiyetli Hibrit Robotik Çapak Alma Sistemi Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreU5EZzQ.