Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi

Download
2017
Gökçe, Mustafa
Kaya, İsmail
Özdemir, Tayfun
Kayıkçıoğlu, Temel
Yılmaz, Ali Özgür
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda yapılan yayınlar, konferanslar veendüstriyel girisimler öyle artmıstır ki; yaptıgımız çalısmanın öneminden çok endüstriyelyeterliligimizin ve akademik girisimlerimizin gölgelenmemesi endisesi ile projetamamlanmıstır.Proje içeriginde Bluetooth ve Zigbee gibi alternatif teknolojilerde karsılasılan güç tüketimi vegirisim problemlerinin üstesinden gelebilecek IEEE 802.15.6 radyosu yazılım ve donanımıylabirlikte gerçeklestirilmistir. Söz konusu standart 2.36 ile 2.4 GHz arasında 600 kHz likkanallarda sadece saglık verilerinin aktarılabilecegi haberlesme kanallarını öngörmektedir.IEEE 802.15.6 standardının öngördügü haberlesmeyi gerçeklestirecek radyo ve uygulamalarıdestekleyecek yazılımın mevcut olmamasından dolayı projenin önemli bir is yükünü buçalısmalar olusturmustur. Projeyle birlikte uygulamaların gerektirdigi cihazlar arası otomatikhaberlesme, ag kurulumu ve servis tanıma gibi makinadan makinaya haberlesme protokolüde gerçeklestirilmistir. Projenin hedefledigi kablo esdegeri güvenilirlik ve düsük güçlü radyoihtiyacı önemli ölçüde karsılanmıstır.Projenin diger iki temel bileseni insan vücudundan saglık verisini toplayacak algılayıcılar vehasta ile saglık personeli arasında iletisimi saglayıp, saglık personeline yardımcı olacak karardestek sistemi yazılımıdır. Algılayıcılar olarak EKG, Solunum, SPO2, tansiyon, vücut ısısı,agırlık ve ivme ölçüm sensörleri gelistirilmistir. Karar destek yazılımı iki ana bölümdenolusmaktadır. Bunlardan birincisi ölçülen verilerden alarmların üretilmesidir. Burada daha çokEKG verisinden alarm üretilmesine yogunlasılmıstır. Ikincisi ise, EKG aritmilerininsınıflandırılması ile olusturulan karar destek yazılımıdır.

Suggestions

Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi
Kocaman, Serdar(2018)
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümlesik sayısal sinyal zayıflatıcıların enbüyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa baglı, istenmeyen fazkaymalarının azaltılması hedeflenmistir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyalzayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), dogrusallık gibiözelliklerden ödün verilmemistir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısalzayıflatıcılara benzer hata payları ve dogrusallık sunabilen ve aynı zamanda düsü...
1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri
Birand, Tuncay; Hızal, Altunkan; Günalp, Nilgün; Tosun, Haluk; Büyükdura, Merih; Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Yavuz, Hüseyin; Hayırlıoğlu, Lale; Demir, Şimşek(1993)
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanlar...
Citation Formats
M. Gökçe, İ. Kaya, T. Özdemir, T. Kayıkçıoğlu, and A. Ö. Yılmaz, “Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreU9URXg.