Hide/Show Apps

Department of Elementary and Early Childhood Education

Browse
Search within this community and its collections:

Collections in this community

Recent Submissions

Investigating the National Dissertation and Thesis Database in the Field of Early Childhood Education in Turkey
Altun, Dilek; Sendil, Cagla Oneren; Sahin, Ikbal Tuba (2010-12-05)
The importance of Early Childhood Education (ECE) in Turkey is growing and research into ECE is necessary for the development of a solid knowledge bank on which to base educational and training programs. In this study 410 ...
How psychology is given its importance in the Early Childhood Teacher Education Program adopted in METU
Rakap, Parlak Asiye (2008-06-01)
Turkish women's knowledge of osteoporosis
Ungan, Mehmet; Tumer, M (2001-04-01)
Background. Preventive measures including patient education can reduce hip fractures related to osteoporosis. Sometimes osteoporosis can be diagnosed with fractures or with a serious health problem, and most women are prob...
TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Şahin, Volkan(2017-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan televizyonların reklam içeriklerinin konu ve format olarak ayrıntılı şekilde analiz edilmesidir. Bu araştırmada Türkiye’de en çok izlenen 11 çocuk televizyon k...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli b...
Anaokulu Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) Eğitimi: Eğitim kitleri hazırlanması, öğretmen eğitimi, ve yaz okulu uygulaması
Demircan, Hasibe Özlen; Şenyurt, Ezgi; Çetin, Mustafa; Öztekin, Ceren; Demirbaş, Gamze Günce; Öztürk, Sonnur; Temiz, Nazmiye; Ata Aktürk, Aysun; Aydemir, Zeynep Betül(2017-12-31)
Çocuk gelişimi için uygun olanı yapmak; çocuklar için deneyimler ve güdüleyici öğrenme imkanları sağlamakla ilişkilidir (Bredekamp & Copple, 2008). Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilim ile tanışması ve bilim dilini ...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi
Olgan, Refika(2010-12-31)
Fen bilgisi okul öncesi döneminden yüksek öğrenime kadar eğitim- öğretimin bütün kademelerine etkili şekilde öğretilmesi gereken bir alandır (Lind, 1999; Katz, 1997). Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, öğretimin b...
Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika; Cengizoğlu, Seçil(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların...
Anasınıfı Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Aile Birlikteliği, Aile Eğitimi ve Aile Katılımı Farkındalıklarının İncelenmesi
Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Erken çocukluk döneminde sağlanan kaliteli eğitim çocukların tüm alanlardaki gelişimleri üzerinde doğrudan ve kalıcı olumlu etkilere sahip olduğu için (Camilli ve diğerleri, 2010), okul öncesi dönemde bulunan çocukların ö...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika; Cengizoğlu, Seçil(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüş...