Öğrenme kuramı, müfredat ve değerlendirme

2017-01-01
Cilavdaroğlu, Ali Kemal
Yılmaz, Ayşenur
Olgun, Beyza
Cansu Kurt, Ümmügülsüm
Girit, Dilek
Aşık, Gürsu
Taştepe, Mehtap
Bağdat, Osman
Dönmez, Pelin
Avcu, Ramazan
Avcu, Seher
Baştürk, Savaş
Alkan, Selçuk
Yeniçeri, Üzeyir
Yılmaz, Zuhal
Esendemir, Ozan

Suggestions

Öğrenme stratejileri teorik boyutları araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar
Somuncuoğlu, Yeşim (1998-01-01)
Bu makalede, etkili öğrenme sürecinin işlevsel bir boyutu olarak görülen öğrenme stratejilerinin teorik temelleri ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları incelenmiş, öğrenme stratejilerinin program geliştirme ve öğretim süreci yönünden ortaya koyduğu bazı önemli uygulama sonuçları tartışılmıştır.
Öğrenme Stratejileri Kullanımının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
Somuncuoğlu, Yeşim (2000-01-01)
The Effects of learning goal autonomy on achievement in a technical training course: a self-determination theory approach
Karaca, Mehmet Selçuk; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2015)
Human resource is the key differentiator for market competence for companies and enterprises. Formal trainings are an important way for development of human resource. Every year, billions of dollars are spent on formal trainings. Transfer of training research states that, motivation to learn is an important parameter for effectiveness of trainings. According to Self-Determination Theory, feeling autonomy increases intrinsic motivation and causes better types of extrinsic motivation. Offering choice in goals...
Öğrenme Analitiği: Geçmişi, Temelleri, Faydaları ve En İyi Uygulamalar
Çetken, Hatice Şebnem; Teker, Mahmut; Yıldırım, İbrahim Soner (2019-06-19)
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Citation Formats
A. K. Cilavdaroğlu et al., Öğrenme kuramı, müfredat ve değerlendirme. 2017, p. 48.