İnsansız araçlarla düzlemsel olmayan alanların taranması

2011-10-01
Semiz, Fatih
Günümüzde insansız araçlarla alan taraması, yani bir alanın tümünün veya bir kısmınıninsansız araçlarla en az efor ile dolaşılması, alan taramasına duyulan ihtiyaç ve insansızaraçların kullanımının artmasıyla beraber hızla önem kazanmaktadır. İnsansız araçlarlaalan taramasının, İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile bir alanda keşif yapmaktanrobotlar ile mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılmasına, büyük alışverişmerkezlerinde yerlerin robotlarla temizlenmesinden büyük arazilerde çim biçmeyekadar pek çok uygulaması mevcuttur. Problemin tek araçla alan taraması, birden fazlaaraçla alan taraması, çevrimiçi (arazinin nasıl olduğu daha önceden bilinmiyorsa) alantaraması gibi pek çok versiyonu mevcuttur. Ayrıca arazide çeşitli büyüklüklerdeengeller de bulunabilmektedir. Doğal olarak, bu problem üzerinde birçok araştırmacıçalışmaktadır ve günümüze kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların çokbüyük bir kısmı, MKA (Minimum Kapsama Ağacı) yaklaşımını kullanmaktadır. Buyaklaşımda temel olarak, düzlemsel bir arazi, aracın görüş alanına göre eş büyüklüktekarelere bölünmekte ve bu karelerin merkezleri birer düğüm olarak kabul edilerekaraziden kenarları birim ağırlıkta olan bir çizge elde edilmektedir. Sonra bu çizgeninMKA'sı bulunup bu MKA'nın etrafı araçlar tarafından turlanmaktadır. Bizimönerdiğimiz metot düzlemsel olmayan arazilerin de insansız araçlar ile taranmasınaçözüm getirmektedir. Biz de çözümde MKA yaklaşımını temel aldık, ancak arazidüzlemsel olmadığı için çizgedeki kenarlara birim ağırlık vermek yerine iki karearasındaki eğime bağlı ağırlıklar verdik. Bu yaklaşım ile aynı zamanda özellikle İHA'lariçin rüzgarın şiddeti ve yönü de hesaba katılarak bir rota elde edilip alan taramasıyapılabilir.
Dördüncü Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme Ve Simülasyon Konferansı - USMOS (2011)

Suggestions

İnsansız Araçlarla Düzlemsel Olmayan Alanların Taranması
Seylan, Çağlar; Semiz, Fatih (2012-05-01)
Günümüzde insansız araçlarla alan taraması, yani bir alanın tümünün veya bir kısmının insansız araçlarla en az efor ile dolaşılması, alan taramasına duyulan ihtiyaç ve insansız araçların kullanımının artmasıyla beraber hızla önem kazanmaktadır. İnsansız araçlarla alan taramasının, İHAlar ile bir alanda keşif yapmaktan robotlar ile mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılmasına, büyük alışveriş merkezlerinde yerlerin robotlarla temizlenmesinden büyük arazilerde çim biçmeye kadar pek çok uygulaması mevcuttur....
An investigation for maturity level and roadmap of unmanned aerial vehicle technologies in Turkey
Türk, Afşar; Çakır, Serhat; Department of Science and Technology Policy Studies (2020-10)
This research aims to investigate problems, needs of the UAV industry, and required actions for the future in Turkey, to determine technological maturity criteria, and to prepare a technology roadmap. Qualitative data collected through interviews with actors from institutions/enterprises operating in the UAV industry is analysed, and inferences about the Turkish UAV industry are made, and suggestions for findings are developed. Twenty statements prepared to determine the technology goals for the Turki...
The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation and Aesthetic Expectation in Industrial Design
Zuo, Hengfeng (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
It is significantly important to integrate various sources of knowledge and information for selecting and combining materials in today’s industrial design practice and education. Compared to the engineering and technical properties of materials, the information about the aesthetic attributes and sensory or perceptual features of materials is equally important but has been less explored. Based on theoretical and experimental research, this article addresses the fundamental contents of material aestheti...
İnsansız Hava ve Kara Araçları ile Gezinme
Kalkan, Sinan; Saranlı, Afşar(2018-12-31)
Hızla gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile insansız hava ve yer robotları, artık sivil ve askeri amaçlar için çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Birbirini hareket, görev süresi, taşıma kapasitesi, görüş alanı gibi pek çok yönden tamamlayan bu iki robot türünün, farklı görevler için ortak ve birbirini tamamlar nitelikte kullanımı ise artık kaçınılmaz olmuştur.Bu projede, açık alanlarda insansız bir kara aracının (İKA) (i) belirli bir noktadan bir hedefe gitme ve (ii) belirli bir bölgede hedef bir nesneyi bul...
Spaces by People: An Urban Design Approach to Everyday Life
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
The creative and transformative interaction between people and urban space is one of the foremost features of history. Along this path, urban design and designers necessarily take the responsibility to anticipate preferable living environments for the general public. However, within an urban context that is initially shaped by making-by-designing processes, people (re)transform their living environments by altering the premeditated built environment. This interaction exhibits concrete yet subtle examples of...
Citation Formats
F. Semiz, “İnsansız araçlarla düzlemsel olmayan alanların taranması ,” 2011, p. 688, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86788.