0-8 Yaş Çocukları İçin Tasarlanan FeTeMM Etkinliklerinin Cinsiyet ve Tercih Edilme Durumuna Göre İncelenmesi

2016-04-29
Ata Aktürk, Aysun
Çetin, Mustafa
Demircan, Hasibe Özlen
Şenyurt, Ezgi

Suggestions

8-13 Yaş Çocuklarının Televizyon Haberleriyle İlişkili Korkuları.
Erdur Baker, Özgür(2011-12-31)
Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır; 1) Çocukların haber içerikleriyle ilişkili korku düzeyleri nedir? 2) Ne tür haberlerin çocukların korkuları üzerinde etkisi vardır? 3) Haberin hangi unsurları çocuklar için korkutucudur? 4) Annelerin çocuklarının haberlerle ilişkili korkularına dair düşünceleriyle, çocukların haberler karşısında duydukları korku arasında ilişki var mıdır? 5) Yaş, cinsiyet, anne ve çocukların TV haberlerine maruz kalma süreleri, çocukların gerçeklik algıları, annelerin TV haberler...
0-8 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Kendi Babalarıyla Yaşadıkları İlişkinin Ve Bazı Demoğrafik Özelliklerinin Çocuklarının Bakımına Katılım Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi.
Olgan, Refika(2010-12-31)
Baba katılımı son yıllarda yurt dışında oldukça önem verilen bir konu haline gelmiş ve bu alanda literatür oldukça hızlı bir biçimde ilerlemeye başlamıştır. Ancak ülkemizde baba katılımına dair yapılan çalışmalar neredeyse yok denecek kadar az sayıdadır. Şahin (1998) ve Aydın (2003) aile eğitim programlarının babaların çocuklarının bakımına katılım oranlarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Secer, Celikoz, and Yasa (2007) babaların babalık rollerine yönelik tutumlarına bakmıştır. Ancak babaların çocuklar...
Engelli Sokak Hayvanlarının Gündelik Hayata Adaptasyonu Açısından Üç Boyutlu Yazıcıların Protez Üretimindeki Rolü
Baş, Atakan; Yücekule, Saygın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
İhtiyaçları karşılama düşüncesiyle başlayan tasarım süreci, doğru çözümlendiğinde hayat kurtarıcı bir etki yaratabilmektedir. Geniş bir perspektif açısına sahip olan tasarım düşüncesi, psikolojik, sosyolojik veya fizyolojik alandaki birçok problemin çözüme ulaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle fizyolojik problemlerden kaynaklanan gereksinimler, hayatın eksiksiz devam ettirilebilmesi açısından, çözüm arayışlarında öncelikli sırayı almaktadır. İnsan popülasyonunun kolektif bir şekilde varlığını sü...
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimes...
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Atabey, Cemile Müjde; Öz, Bahar (2018-06-01)
Citation Formats
A. Ata Aktürk, M. Çetin, H. Ö. Demircan, and E. Şenyurt, “0-8 Yaş Çocukları İçin Tasarlanan FeTeMM Etkinliklerinin Cinsiyet ve Tercih Edilme Durumuna Göre İncelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88134.