Engelli Sokak Hayvanlarının Gündelik Hayata Adaptasyonu Açısından Üç Boyutlu Yazıcıların Protez Üretimindeki Rolü

2018
Baş, Atakan
Yücekule, Saygın
İhtiyaçları karşılama düşüncesiyle başlayan tasarım süreci, doğru çözümlendiğinde hayat kurtarıcı bir etki yaratabilmektedir. Geniş bir perspektif açısına sahip olan tasarım düşüncesi, psikolojik, sosyolojik veya fizyolojik alandaki birçok problemin çözüme ulaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle fizyolojik problemlerden kaynaklanan gereksinimler, hayatın eksiksiz devam ettirilebilmesi açısından, çözüm arayışlarında öncelikli sırayı almaktadır. İnsan popülasyonunun kolektif bir şekilde varlığını sürdürmesi, ortaya çıkan problemlerin çözümü noktasında bir avantaj sağlarken, konuya hayvanlar açısından bakıldığında bu durum ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır. Özellikle engelli sokak hayvanlarının gündelik hayatta varlığını sürdürebilmesi, beslenme ve barınma gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi diğer canlılara oranla büyük farklar göstermektir. Belli zorluklar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan bu sokak hayvanlarının gündelik yaşama adaptasyonu noktasında çözüm sunabilmek adına bazı destek unsurları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu destek unsurları zaman içerisinde gelişim ve değişim göstermiştir. Başlangıçta, atık malzemeler ile üretilen basit mekanizmalar, hayvanların hareket edebilmesini kolaylaştırma noktasında bir araya getirilerek, temel düzeyde protezler ve yürüteçler yapılmıştır. Ortaya çıkan ürünlerin fonksiyonelliğinin belirli bir düzeyde ve yetersiz kalması ürünün kullanımını da olumsuz yönde etkilemiştir. İlerleyen süreçlerde tasarımın etkin rol oynamaya başlaması ve üç boyutlu yazıcıların kullanımının artması sonucu, tasarım sürecinde ve ortaya çıkan protezlerde değişimler meydana gelmiştir. Bu çalışmanın kapsamını, tasarımın ihtiyaçları giderme rolü üzerinden engelli sokak hayvanlarının gündelik hayata adaptasyonu noktasındaki problemler ve çözüm arayışları oluşturacaktır. Araştırma sürecinde mülakat ve e-posta ile görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanmış olup, çalışma gelişen üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve yeni malzemelerin kullanılmaya başlanması ile birlikte ihtiyaçlara cevap veren çözümler ve çözüm süreçlerinin pozitif yönde farklılaştığı varsayımı üzerinden yürütülmüştür.

Suggestions

Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler
Kaygan, Harun(2018-12-31)
Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşü...
Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Citation Formats
A. Baş and S. Yücekule, “Engelli Sokak Hayvanlarının Gündelik Hayata Adaptasyonu Açısından Üç Boyutlu Yazıcıların Protez Üretimindeki Rolü,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 3, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.