Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri

2009-04-01
Ubuz, Behiye
Sarı, Sibel
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşlerini araştıran nitel bir çalışmadır. Gazi Üniversitesinde ikinci öğretimde okumakta olan 109 3.sınıf öğretmen adayına açık uçlu bir soru yanıtlanmak üzere verilmiştir. İyi öğretmen olma ile ilgili görüşler kişisel karakteristikler, konu ve konu anlatımına hakimlik, beceriler, profesyonel gelişim, takdir edilme ve görev yükümlülüğü başlıkları altında toplanmış olmasına rağmen verilen yanıtların çoğunluğu kişisel karakteristiklerin farklı boyutları altında toplanmıştır.
Citation Formats
B. Ubuz and S. Sarı, “Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri,” pp. 53–61, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85966.