Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler

2015-10-01
Altaban, Ayşegül
Köksal, Gülser
Bu çalışmada, ev tipi klima kullanıcılarının memnuniyet ve marka sadakatlerini etkileyen çeşitli algı ve demografik değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kapsamlı bir anketten elde edilen verilere ve bunların istatistiksel analiz sonuçlarına dayanarak elde edilen bulgular özetlenmiştir. Bu bulgular ışığında klima ve benzeri ürün üreticileri ile araştırmacılar için anket uygulama ve pazarlama stratejileri önerilerinde bulunulmuştur.
Tesisat

Suggestions

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma
Aydın, Merve; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma ev tipi medikal cihaz kullanımını etkileyen çevresel kullanım koşullarını CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı üzerinden incelemektedir. Araştırma, yüksek lisans tezi kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. CPAP cihazı uyku sırasında kullanılması nedeniyle neredeyse tamamen yatak odasında kullanılmasına ek olarak, sürekli ve mutlak kullanım zorunluluğu ile diğer tüketici ürünü medikal cihazlardan ayrılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma için verimli bir araç olacağı düşünülmüştür. Se...
Developing a design guidance for improving the welfare of domestic dogs
Yakupoğlu, Mehmet Sinan; Töre Yargın, Gülşen; Department of Industrial Design (2022-5-11)
Dogs, living in our houses as family members or furry roommates, might experience difficulties getting used to living in a house and this issues make lasting impacts affecting their welfare at home. Design for interaction solutions achieving user-centeredness can answer the needs of dogs, and technology surrounding us would be facilitated to improve their welfare. As a user group, dogs have different interaction characteristics compared to humans. Informing designers about these differences and including th...
Ev Teknolojilerine Yönelik Kullanıcı Beklentilerinin Geleceği Düşleme Yöntemi ile Toplanması
Coşkun, Aykut; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Akıllı ev teknolojileri, güvenlik, sağlıklı yaşam ve enerji tüketimi alanlarında pek çok fayda sağlayarak kullanıcıların yaşam kalitesini yükseltebilir. Bu teknolojilerin yaygınlaşması için ise kullanıcı beklentilerine uygun olarak tasarlanması gerekir. Ancak, mevcutta kullanılan anket, mülakat ve gözlem gibi veri toplama yöntemleri kullanıcıların geleceğin akıllı ev teknolojilerinden beklentilerini tespit etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu bildiri, kullanıcıların akıllı ev aletlerine yönelik beklentilerin...
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
Yetken, Cengiz; Le Compte, Ayhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartmanda oturan toplam kişilerin birbirlerini tanıma yüzdesi 30-70 arasındadır. (b) Bu tür çalışmalarda ekolojik indekslerle, kantitatif ilişkiler kurulabilmektedir. (c) Tanıma ve tanınma, dairelerin birbirlerine yakınlıkları ve apartman giriş kapısından olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. D...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Citation Formats
A. Altaban and G. Köksal, “Ev klimalarında müşteri memnuniyet ve marka sadakatini etkileyen faktörler,” Tesisat, pp. 56–58, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tesisat.com.tr/edergi/3/238/60/.