İklim Değişikliği Bağlamında Şehircilik Eğitimine Düşüngüsel Reflektif ve Deneyimsel bir Yaklaşım

2016-11-09
8. Türkiye Şehircilik Kongresi

Suggestions

İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Sektörünün Rolü Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Balaban, Osman (2010-01-01)
İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi
Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla(2017-12-31)
Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit oranındaki artışın, artan küresel sıcaklık, kuraklık, şiddetli hava olayları, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit seviyesinin yükselmesi ve ekosistemlerin hassas dengesinin bozulması gibi ciddi olumsuz etkiler doğurması beklenme...
İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler
Balaban, Osman (2012-06-01)
Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri
Salihoğlu, Barış; Şahin, Ezgi; Ibello, Valeria; Yücel, Mustafa (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2021-03-01)
Citation Formats
D. Cihanger Medeıros Rıbeıro and A. Ataöv Demirkan, “İklim Değişikliği Bağlamında Şehircilik Eğitimine Düşüngüsel Reflektif ve Deneyimsel bir Yaklaşım,” presented at the 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89332.