Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Antrenör Sürümünün (Aköy – Antrenör) Eş Zamanlı Geçerliği Ve Güvenirliği

2021-06-01
Kılıç, Koray
İnce, Mustafa Levent
Citation Formats
K. Kılıç and M. L. İnce, “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Antrenör Sürümünün (Aköy – Antrenör) Eş Zamanlı Geçerliği Ve Güvenirliği,” pp. 64–74, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91060.