Kadınların Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket

Download
2021-06-01
Kadınlar günlük yaşamlarında cinsiyetçiliğin birçok farklı türüne maruz kalır. Kadınların cinsiyetçiliği fark etme düzeylerive verdikleri tepkiler farklılık gösterebilir. Kadınların verdikleri bu farklı tepkiler ise kendilerinin veya cinsiyetçiliğindeğişmesini farklı şekillerde etkiler. Bu tarama makalesinin amacı kadınların cinsiyetçiliğe karşı tepkilerineilişkin alanyazın araştırmalarının cinsiyetçilik farkındalığı düşük/yüksek ve cinsiyetçiliğe tepki vermede pasif/aktifolma boyutları kapsamında derlenmesidir. Alanyazında belirtilen tepkiler cinsiyetçilik farkındalığını içerecek şekildepasif olarak var olanı kabul etme ve onaylama durumundan aktif olarak kolektif hareketlere katılmaya kadar dörtana başlık altında sunulmuştur. Bunlar (1) cinsiyetçilik farkındalığı olmayıp ya da farkındalığı düşük olup, var olancinsiyet sistemini olduğu gibi kabullenme ve meşrulaştırma; (2) cinsiyetçilik farkındalığı olup, cinsiyetçiliğe ilişkinolumsuz duygular yaşasa bile harekete geçmeyip kendini suskunlaştırma; (3) cinsiyetçilik farkındalığı olup, cinsiyetçitutum ve davranışlara karşı koyma yani cinsiyetçilikle yüzleşme; ve (4) cinsiyetçilik farkındalığı olup, kolektifhareketlerde bulunma şeklinde ele alınmıştır. Cinsiyetçiliği kabullenme ve meşrulaştırma, kendini suskunlaştırma,cinsiyetçilikle yüzleşme ve kolektif hareketler olarak ele alınan bu dört ana tepkiyi etkileyen unsurlar olarak sosyalbaskınlık, sistemi meşrulaştırma, sağ kanat yetkecilik, reddedilme hassasiyeti, cinsiyetçiliğin türü, failin tanıdıklığı,ortamın özellikleri, ödül-bedel algısı, kadın kimliğiyle özdeşleşme ve adaletsizlik algısı vb. ele alınmış ve ilgili anabaşlıklar altında sunulmuştur. Son olarak, bu dört farklı tepkinin kadınlar üzerindeki bireysel ve grup temelli olasıolumlu veya olumsuz çıktıları ele alınmıştır.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Female offenders’ attitudes towards gender and violence and their violence experiences: Sincan women’s prison
Barış, Gaye; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2015)
This study aims at understanding gender discrimination and violence against women in the eyes of female offenders. Besides, underlying reasons for female offender’s violent crimes were tried to be explored to see whether there is a relationship between their imprisonment and their violence experiences. In line with these purposes, this study will seek to answer questions such as, who female offenders are, what female offenders’ attitudes towards gender based discrimination and gender based violence are, wha...
The spatial mobility of women in accordance to their closure to social and cultural facilities
Taş, Ayşe; Kayasü, Serap; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2014)
This thesis analyzes how gender issue has become a part of social theory and how women concerned urban studies become directive for real world urban policies and practices. The evolution of urban theories and feminist theories are handled separately after that gender sensitive urban studies are examined in a progressive way. The thesis also traces the differentiation of spatial mobility of women and women’s perceptions of space in the empirical part. There are several factors behind differentiated selection...
Glass cliff in relation to hostile and benevolent sexism
Ak Kurt, Deniz; Sümer, Hayriye Canan; Department of Psychology (2011)
The aim of the study was to investigate the relationship between the glass cliff phenomenon and two forms of sexism: hostile sexism (HS) and benevolent sexism (BS). Glass cliff refers to the tendency to endorse a woman candidate for a normally desirable, high-status position at the time of downfall or when things are not going well. A questionnaire package was first administered to a working people sample (N = 328) with diverse occupational backgrounds. Based on the analyses and findings, to be able to elim...
Kadın Yöneticiler: Görünmez Engellerin Gölgesinde Yükselme Çabası
Akbaş, Gülçin; Korkmaz Karaoğlu, Leman (2017-10-01)
Günümüzde kadınlara yönelik önyargıyla ilgili farkındalık artsa da, iş hayatında, özellikle yüksek pozisyonlar söz konusuysa, önyargının gizil formları varlığını devam ettirmektedir. Cam tavan, kadınların çalıştıkları kurumlarda yükselmek istediklerinde, karşılaştıkları engelleri ifade eden ve kadınların ulaşabilecekleri en yüksek noktayı temsil eden görünmez bir bariyerdir. Yapılan güncel çalışmalar, cam tavanı aşmayı başarsalar bile kadınların ayrımcılığın farklı bir formuyla karşılaştığına işaret etmişti...
The Role of women’s education level in their financial participation and experiences of economic violence in the family
Açıkalın, Gözde; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Gender and Women's Studies (2019)
This study aims to investigate the role of women’s education level in their participation in financial decision-making process and access to resources by considering women’s perceptions, experiences, reactions and coping strategies of economic violence in the family. The data is collected through in-depth interviews; 30 married women participate in this research. 15 of them have university education, while 15 of them have high school education. The findings can be briefly expressed through four main themes,...
Citation Formats
N. Sakallı, “Kadınların Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 115–135, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120210220m000035.pdf.