Kadın Yöneticiler: Görünmez Engellerin Gölgesinde Yükselme Çabası

2017-10-01
Akbaş, Gülçin
Korkmaz Karaoğlu, Leman
Günümüzde kadınlara yönelik önyargıyla ilgili farkındalık artsa da, iş hayatında, özellikle yüksek pozisyonlar söz konusuysa, önyargının gizil formları varlığını devam ettirmektedir. Cam tavan, kadınların çalıştıkları kurumlarda yükselmek istediklerinde, karşılaştıkları engelleri ifade eden ve kadınların ulaşabilecekleri en yüksek noktayı temsil eden görünmez bir bariyerdir. Yapılan güncel çalışmalar, cam tavanı aşmayı başarsalar bile kadınların ayrımcılığın farklı bir formuyla karşılaştığına işaret etmiştir: Kadınlar daha çok şirketin durumunun kötüye gittiği yani riskli durumlarda yöneticilik pozisyonuna getirilmektedir. Araştırmacılar ayrımcılığın gizil/örtük bir formu olarak değerlendirdikleri bu durumu “cam uçurum” terimiyle ifade etmiştir. Bu yazıda, çam uçurum kavramı farklı bulgulardan örneklerle açıklanmış ve farklı kuramsal yaklaşımlara değinilerek ele alınmıştır. Önyargılarla ilgili farkındalığın hem önyargılarla mücadele etmede hem de kadınların ve dolayısıyla kurumların başarısı adına oldukça önemli olması nedeniyle bu çalışmada temel olarak iş hayatında kadınlara yönelik, özellikle de örtük düzeydeki, önyargılarla ilgili farkındalığı artırmak hedeflenmiştir.
İş ve İnsan Dergisi

Suggestions

Female offenders’ attitudes towards gender and violence and their violence experiences: Sincan women’s prison
Barış, Gaye; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2015)
This study aims at understanding gender discrimination and violence against women in the eyes of female offenders. Besides, underlying reasons for female offender’s violent crimes were tried to be explored to see whether there is a relationship between their imprisonment and their violence experiences. In line with these purposes, this study will seek to answer questions such as, who female offenders are, what female offenders’ attitudes towards gender based discrimination and gender based violence are, wha...
Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi
Cingöz Ulu, Banu; Sayılan, Gülden (2016-11-01)
Türkiye'de trans bireylere ve özellikle de seks işçilerine yönelik işlenen suçlar gün geçtikçe artmakta ve bu kişilerin maruz kaldıkları şiddet nefret suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu tür suçların ardında mağdura yönelik şiddetli bir önyargı bulunduğu ve mağdurun cinsiyet kimliğinin de şiddeti meşrulaştırıcı bir rolü olduğu düşünülerek bu deneysel çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, farazi bir şiddet senaryosunda cinsel birliktelik teklifini reddettiği için silahla vurulan bar şarkıcısı bir kadın konu ed...
Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
WOMEN TEACHERS’ PERCEPTIONS AND EXPERIENCES ON GENDER ROLES IN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES
Sayın Güran, Ümmühan; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
Gender perceptions and gender-based stereotypes might heavily affect the motives behind the preference of a profession, and teaching is among the professions in which gender-based differences are most prominent. In terms of the qualifications it requires and the opportunities it offers, teaching is a profession where women can carry out their individual and professional roles together. The gender-based division of labor adheres to traditional norms both in the private sphere and in the public sphere, and it...
The spatial mobility of women in accordance to their closure to social and cultural facilities
Taş, Ayşe; Kayasü, Serap; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2014)
This thesis analyzes how gender issue has become a part of social theory and how women concerned urban studies become directive for real world urban policies and practices. The evolution of urban theories and feminist theories are handled separately after that gender sensitive urban studies are examined in a progressive way. The thesis also traces the differentiation of spatial mobility of women and women’s perceptions of space in the empirical part. There are several factors behind differentiated selection...
Citation Formats
G. Akbaş and L. Korkmaz Karaoğlu, “Kadın Yöneticiler: Görünmez Engellerin Gölgesinde Yükselme Çabası,” İş ve İnsan Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 73–86, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/354278.