Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
1
ISSN
0258-5316
Metadata
Önsöz / Preface
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1975)
Anatolian Turkish Gardens
Evyapan Aslanoğlu, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Göçebe geçmişi olan Türklerde bahçe kavramı, toprağa bağlanmanın yanısıra, toprağın salt doyurucu yarar değil zevk için de işlenebileceği anlayışının gelişmesiyle, oldukça geç geldi. Kaynağında ilişkiler kurduğu doğu uyga...
Glasgow Sanat Ve Mimarlık Okulu Ve Charles Rennie Mackintosh
Aslanoğlu, İnci (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Glasgow School of Art and Architecture is one of the two schools of architecture active today in Glasgow.Founded by the government in 1840, in an effort to enhance the quality of mass-produced goods in this heavily industr...
Design And Production Of Architectural And Other Products
Adam, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Etkenliğini sürdürmekte olan üretim süreçleri bir yandan da bir sürü problemi ortaya koymaktadır. Genel nitelikleri ile tüm ürünler için geçerli olan bu süreçler mimarlık üretimini de etkilemektedir. Dolayısıyla diğer ürün...
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
Yetken, Cengiz; Le Compte, Ayhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartman...
Postural And Physiological Criteria For Seating: A Review
Asatekin, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Oturma gereçleri tasarımına etki eden fizyolojik ölçütler iki ana başlık altında incelenmiştir. îlk bölümde vücut biçiminin verileri tartışılmış, otururken gerçekleştirilen vücut biçiminin iskelet ve kas çalışmalarına etki...
Factory Districts In Bursa During The 1860's
Erder, Leila (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
1861-62 yıllarında Erkân-ı Harbiyeden bir ekibin kadastrocu Suphi Bey yönetimi altında Bursa Kentine ait 1/1600 ölçekte hazırladıkları bir harita İstanbul'da basılmıştır. Haritanın 19.yüzyılın ortalarında Bursa kentinin iç...
17. Yüzyıl Başından 19. Yüzyıl Ortasına Kadarki Dönemde Anadolu Osmanlı Şehrinde Şehirsel Yapının Değişme Süreci
Aktüre, Sevgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
The pre-modern city in Anatolia acquired its essential characteristics in Ottoman period in terms of levels of organization in city life, population size, occupational differentiation, spatial distribution of activities an...
Planlama Ve Uygulamada Sibernetik Yaklaşım
Esmer, Özcan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
The aim of this paper is to examine in broader terms the cybernetic and traditional approaches to city planning. One of the central issues with regard to city planning is to relate the complexity level of the real world si...
Rank-Size Distributions For Small Settlements In Turkey
Gülöksüz, Güven (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Students of the system of cities have observed a remarkable regularity in the distribution of the city-size clusters. Within a given area-countries, regions, etc.- cities have been found to display a definite hierarchic di...
Citation Formats