Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
7
Date of Issue
1986
ISSN
0258-5316
Metadata
Evaluation Of Architectural Developments In Turkey Within The Socio-Economic And Cultural Framework Of The 1923-38 Period
Aslanoğlu, İnci (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
The aim of this study is to survey the developments in Turkish architecture between 1923—38 and to evaluate them within the socio-economic and cultural context. The building activity of the time has been evaluated in two p...
Architectural Historiography And Structural Analysis
Balcıoğlu, Emin Mahir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Mimarlık gibi karmaşık bir olgu için tarihi ve kültürel bir kimlik bulabilmek ancak daha bilimsel bir yöntemin kullanımıyla olasıdır. Bu nedenle Mimarlık tasarımının gelişmeleri üzerindeki toplumsal ve teknolojik değişimle...
On The Fundamental Dilemmas Of Architecture-As-Profession
Dostoğlu, Sibel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Ondokuzuncu yüzyılın büyük toplumsal dönüşümü ve pazar mekanizması etrafında yeniden örgütlenişi sırasında, meslek modeli de bütün kurumsal göstergeleriyle birlikte (meslek örgütleri, eğitim kurumlan, yayın organları, lisa...
Technoscientific Control And Environment
Evyapan, Argun (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
"Teknoloji" terimiyle anlatım bulan olgunun, genel bir çerçeve içinde ne anlamlar taşıdığı konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu olguyu açıklamaya çalışan yaklaşımları kabaca "göreli" ve "ontolojik" tanımlar olarak iki gu...
The Change In Open Areas And Spaces Around Buildings As A Result Of Rapid Urbanisation
Aslanoğlu Evyapan, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Hızlı ve hazırlıksız kentleşme sonucu kent çeperleri, kent içi, ve yapıların yakın çevresi düzeylerinde açık alan ve açık mekanlar büyük ölçüde yitirilmektedir. Kentlilerin günlük yaşantısını en çok etkiliyor olması nedeni...
Stylistic Evolution Of Ottoman Mosque Facades In Sinan's Era
Erzen, Jale (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
This paper has tried to account for facade transformations of Sinan's era, through the analysis of basic structural properties and facade elements of mosques. Mosques being the most socially significant edifices of the tim...
Assessing The Spaciousness Of Interiors
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
The research carried out, aimed to understand the meaning and structure of spaciousness of interiors and its relationship to some architectural variables like, window size, window position, room proportion. The exploratory...
On Physical Aspects Of Squatters In Turkey
Şenyapılı, Tansı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
This study rests on the hypothesis that economic relations have a definite impact on the formation of physical space. What are the factors which caused the transformation of tin roofed shacks into orderly and regular neigh...
Citation Formats