Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial
Yazı Kurulu (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2018)
Obituaries: İnci ASLANOĞLU
Altan, Tomris Elvan; Balamir, Aydan; Enginsoy Ekinci, Sevil; Erkal, Namık; Zelef, Mustafa Haluk; Gür, Berin F.; Güven, Suna Naziyet; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Özgenel, Lale; Peker, Ali Uzay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-1-01)
Zaman ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin “Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması
Erdoğan, Ebru; Yıldız, Zeynep (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Mimarlık ve sinema arasında, zaman ve mekân tasarlama ortaklığı ile bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşimin en yoğun olduğu tür olan bilim-kurgu, mimarlığın zaman ve mekân yaratma süreciyle benzer kaygılar taşımaktadır...
İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Çobancaoğlu, Tülay; Güler, Koray; Güleycan Okyay, Gülce (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Haydar Mahallesi; özgün sokak dokusu, yapı-parsel ilişkisi ve geleneksel mimari karakteri büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış değerli bir miras alanıdır. Bir bölümü ile İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil e...
Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeni̇z Li̇man Kentleri̇nde Mekâna Müdahale Ve Kent Ki̇mli̇ği̇ndeki̇ Deği̇şi̇m-Mersi̇n ve Volos Örneği̇
Selvi̇ Ünlü, Tülin; Göksu, Emel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018)
Akdeniz’in doğusundaki pek çok liman kenti, 19. yüzyılda değişen üretim ve ticaret ilişkileri ile Osmanlı’da süren modernleşme girişimleri sonucunda hızlı bir değişimin mekânı olmuştur. Değişen üretim biçimleri ve ilişkile...
Approaches to Climate Change in Spatial Planning and Design: International and Turkish Experiences
Gedikli, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-01-01)
Climate change falls into theoretical and practical concerns of many disciplines ranging from natural to social sciences, engineering, urban planning, architecture and administrative sciences. Spatial planning can be an ef...
Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Yılgür, Egemen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
Bu metinde Agamben’in biyopolitika ve Wacquant’ın mekânsal damgalama yaklaşımlarının sunduğu analiz araçlarının yardımıyla Hacıhüsrev Mahallesi’nin kriminal bir bölge olarak kodlanması süreci tartışma konusu yapılmaktadır....
Living in Purgatory: Homelessness Amidst Urban Regeneration in Salhane, İzmir
Baydar, Gülsüm; Karakız, Cansu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
This article analyzes the effects of urban regeneration on the everyday lives and subjectivities of the residents of Salhane, which was announced to be Izmir's new city center in 2001. Folkart Towers, which were completed ...
Planlama Kurumunun Görmedikleri; Kimlik ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri
Kurtarır, Erhan; Ökten, Ayşe Nur (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
Kent planlama ve coğrafya yazınındaki güçlü bir akım, kimlik mekânları sorunsalını planlamanın kapsayıcılığı bağlamında tartışmaktadır. Artan göç, iltica vb. nüfus hareketliliklerinin yanı sıra farklı kültürel kimliklerin ...
The Construction of Commercial Space in Eighteenth-Century Istanbul: The Case of Büyük Yeni Han
Yaşar, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
This paper is about the construction dynamics of khans during the eighteenth-century Istanbul. It particularly focuses on the Buyuk Yeni Han built by Mustafa III and completed in ca. 1763, as a representation of the court'...
Citation Formats