Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Obituaries: Önder ŞENYAPILI, Arda DÜZGÜNEŞ
Tekeli, İlhan; Hasdoğan, Gülay; Korkut, Fatma; Gürsu, Hakan; Saltık, Hasan; Balamir, Murat; Üstünkök, Okan; Önür, Selahattin; Balamir, Aydan; Caner-Saltık, Emine N.; Tavukçuoğlu, Ayşe; Pekeriçli, Mehmet Koray; Sülüner, H. Sinan; Çelebi, Gülser; Erder, Evin; Yüncü Karanfil, Başak; Çelebi Yazıcıoğlu, Mine (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak: Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler
Demir, Barışcan (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Labirent, mimarlık ve felsefenin ortaklığına işaret eden topolojik bir model olarak belirmektedir. Geçmişin çıkmazları karşısında çözümler ürettiğine inanan her düşünce, hem bir labirentte yol almakta hem de yeni bir labir...
Kıbrıs’ta Bir Modern: Abdullah Onar, Konut Ve Modern Bir Yaşamın Tasarımı
Yavuz, Ezgi (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Kıbrıs’ta sömürge dönemi, modernleşme olgusunun ve modern mimarlığın ilk kez deneyimlendiği bir dönem olmuştur. Sömürge döneminin ardından da mimarlıkta modernist tutum kesintilere rağmen yer almaya devam etmiştir. Çalışma...
Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden Değerlendirmeler
Uçar, Meltem (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan geleneksel konut yapıları çoğunlukla 19. yy sonu ve 20. yy başına tarihlenmektedir. Mevcut geleneksel konut araştırmaları çoğunlukla Osmanlı’nın son dönemine tarihlenen ve günümüze ulaşa...
New Or Transformed: Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Rifaioğlu, Mert Nezih (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Antakya, known as Antioch during the ancient period, has been inhabited continuously and formed/re-formed and transformed from antiquity to the present by different cultures and empires. It had an organic city form organiz...
Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of Households In Turkey
Suvar Aslan, Ahmet (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Housing is a complex phenomenon with social, economic and political dimensions. It is also an expensive fixed asset that can be used and consumed for centuries. Due to the considerable amount of capital required for the re...
Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Altay Kaya, Deniz (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmeleri ya da yerlerinden edilmelerini içeren zorunlu göç süreçleri, günümüzde giderek sıklaşan ve şiddetlenen ekolojik, politik, ekonomik ve toplumsal krizler sebebiyle artmakta ve kür...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara v...
Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Bülbül Bahtiyar, Tuba; Yaldız, Esra (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Tarihsel süreç içerisinde bir uygarlığın, bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan yerleşmeler ve yapılar tarihi çevreleri oluşturmaktadır. Bu alanlarda mevcut kimliği oluşturan yapıların korunması ve süreç içer...
Citation Formats