Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
7
ISSN
2148-4376
Metadata
Lacanyen Açıdan Obsesyon Nevrozunun Analitik Yönelimli Bir Terapi Süreci Üzerinden Anlatımı
Yoğan, Felek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Bu çalışmanın ilk kısmında Lacanyen açıdan obsesyon nevrozu tanıtılmaktadır. Çalışmanın devamında ise obsesyon nevrozu yapısı taşıdığı düşünülen bir hastayla yapılan terapi süreci ele alınmaktadır. Terapi sürecinin ilk kıs...
Lacanyen Yaklaşımda Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Vaka Tartışması
Özkan, Aylin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Freud ensestin yasaklanmasıyla başlayan uygarlığın ruhsal ekonomiler üzerindeki etkisinden söz etmiştir. Ardından Lacan, Freud’a dönüş kapsamındaki çalışmalarında ruhsal yapılanmanın dil ve yasanın temsilcisi olan Başka (A...
Lacanyen Tanıda Psikoz: Tetiklenmemiş Psikozun Klinik bir Vakada Tartışılması
Necef, Işıl (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Lacanyen teoride klinik bir tanı olan psikoz, psikotik kırılma kavramının ötesini içermekte ve bu klinik durumu kişinin Başka ile ilişkileri kapsamında değerlendirmektedir. Psikozun temel mekanizması olan Babanın Adı’nın (...
Freud'dan Lacan'a Kaygı
Hekimoğlu, Eylül C.; Bilik, Münevver Zuhal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Lacan’ın kaygı hakkındaki görüşleri Freud’un “Ketlemeler, Semptom ve Kaygı” adlı çalışması etrafında şekillenmektedir. Bu çalışma Lacan’ın Kaygı adını verdiği onuncu seminerine bağlı kalarak, Freud ve Lacan’ın kaygı hakkın...
Çözüm Odaklı Yönlendirilmiş Betimlemenin Depresyon, Anksiyete ve Stres Üzerindeki Etkileri
Sarı, Enver; Uyumaz, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Depresyon, anksiyete ve stres ile başa çıkma, psikolojik danışma ve psikoterapide sık çalışılan önemli konulardır. Depresyon, anksiyete ve stres ile başa çıkma konusunda pek çok yaklaşım, ilke ve teknik bulunmaktadır. Bu a...
Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma
Maraş, Ayşen; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Bu çalışmada, genç yetişkinlerin baba kaybı ve yas deneyimini derinlemesine incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, yedi genç yetişkin ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, “Genç yetişkinlerde ...
Citation Formats