Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
The dichotomy between piety and zealotry: Reflections on the relation between religiosity and democratic secularism
Demiray, Mehmet Ruhi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
It is a mark of the decades we live in that the long-standing relations between politics and religion founded along the axis of liberal-democratic principles have turned out to appear problematical. It seems now an importa...
Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi
İlhan Nas, Tülay; Çarkcı, Ayşegül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınar...
Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü
Karagonlar, Gökhan; Öztürk, Engin Bağış; Özmen, Ömür N. T. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Bu çalışma, davranışın esnekliği kuramından yola çıkarak çalışanın örgütle olan sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide öz yeterliliğin biçimlendirici rolünü incelemektedir. Dahası, öz yeterliliğ...
The Lessons to be taken from the European Union’s Great Depression: “The Welfare State Policies and the Clustering of the RDI Related Economic Sectors” are indispensable for the long-term economic success
Kırval, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
This paper focuses on the economic future of the European Union (EU) and argues that the EU’s economic problems and its recent economic slowdown are consequences of the highly deficient ‘commonly defined macro level econom...
Participation and the right to the city: The case of Turkey
Kutlu Tonak, Zümray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
The paper claims that a more comprehensive outlook is necessary for a city that would accord participation a central role and introduces into the discussion the concept of the right to the city. In the light of experienc...
Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları
Önder, Çetin; Erdil, Selin Eser (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Akademik araştırma giderek artan ölçüde dışsal düzenlemelerle yönetilir hale gelmektedir. Bu düzenlemelerin en önemli unsurlarından bazıları akademisyenlerin bilimsel yayın üretkenliklerinin artırılmasına ilişkindir. Bu ça...
İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler
Üsdiken, Behlül; Yıldırım Öktem, Özlem; Şenol, F. Nazlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Bu çalışmada, iç halka fikrini Türkiye’deki büyük aile holdingleri ortamına taşıyıp, görgül olarak inceliyoruz. Sorduğumuz soru, holdingin başında bulunan aile üyesinin etrafındaki iç halkaya dâhil olabilen profesyonel yön...
Kitap Tanıtımı: Açık ekonomi için hesaplamalı makroekonomi, Lim. G.C. ve McNelis, D.
Berke, Burcu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Citation Formats