Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Fikret Şenses’e Armağan
Cömert, Hasan; Koyuncu, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
ODTÜ Gelişme Dergisi’nin bu özel sayısı Mayıs 2014’te ODTÜ İktisat Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Fikret Şenses’e armağan olarak hazırlandı.
Time poverty and the poverty of economics
Ghosh, Jayati (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001-4)
In this paper I take up one particular aspect of deprivation that is often ignored or given less significance in discussions relating to poverty and inequality: that of time poverty. I will argue that ignoring this impor...
The role of the state in escaping the middle-income trap: the case for smart industrial policy
Wade, Robert H. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Western states and western-run international organizations have advocated the Washington Consensus development agenda for the rest of the world since the 1980s. The consensus implies that capitalist developing countries ...
Çağdaş tarım sorunu ve yeni köylülük
Aydın, Zülküf (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Çağdaş kapitalizmin hızlı dönüşümünün 1970’li ve 1980’li yıllarda Marksist ve Marksist olmayan çevrelerdeki “Tarım Sorunu” tartışmalarının geçerliliğini kuşkulu hale getirdiği yargısından hareket eden bu yazı “üretim ili...
2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olar...
Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi
Can, Raif; Günay, Hüseyin; Kılınç, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden ...
Hane içine gizlenen kadın yoksulluğu: Muğla-Mardin örneği
Ekiz Gökmen, Çisel; Gökovalı, Ummuhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Türkiye’de kadın yoksulluğu ile ilgili çalışmalar gelire ve hanehalkı reisliğine odaklanmakta ve evli kadınların hane içine gizlenen yoksulluğunu ihmal etmektedir. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak üzere Mardin ve Muğla’d...
The impact of intangible assets on the productivity of manufacturing firms in Turkey
Üçdoğruk Gürel, Yeşim; Kılıçaslan, Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
As the experiences of industrialized economies have shown, “intangible capital” such as R&D expenses, patents, copyrights, franchises or licenses, and trademarks, represents a key component of the knowledge of firms that...
Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844)
Karaman, Kıvanç; Pamuk, Şevket (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz ...
Do regional trade agreements actually increase Turkey’s foreign trade?
Mavuş Kütük, Merve; Akbostancı Özkazanç, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
After the deadlock of World Trade Organization Doha trade negotiations since 2000, trade agreements like Customs Union (CU) and free trade agreements (FTAs) gained further importance in foreign trade. The aim of this stu...
Citation Formats