“Prozac Toplumu” Filminin Helikopter Ebeveynlik, Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Beck’in Depresyon Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

2021-2-23
Tarhan, Oğuz
Tathan Bekaroğlu, Ece
Prozac Toplumu filmi gazetecilik bölümü öğrencisi olan Elizabeth Wurtzel’in depresyon sürecini, bu süreçte aşk, aile, okul, arkadaşlık gibi farklı bağlamlarda deneyimlediği olayları ve tedavi sürecini ele alır. Henüz iki yaşına gelmeden anne ve babası boşanan Elizabeth, uzun yıllardır psikoterapi süreci içerisindedir. Harvard Üniversitesi’nde yaşadığı olaylar depresyonunun yeniden tetiklenmesine yol açar. Elizabeth, geçmişte fayda görmediği psikoterapi deneyimleri nedeniyle destek almak istemez. Öte yandan içinde bulunduğu duygu durum nedeniyle yaşadığı olaylar karşısında ortaya koyduğu bilişsel ve davranışsal süreçler sonucunda destek almaya karar verir ve psikoterapiye başlar. Film, Elizabeth’in depresyonun ortaya çıkmasına neden olan yaşantıları, kişiliği ve annesinin ebeveynlik tutumları, tedavisi devam ederken deneyimlediği olaylara karşı verdiği bilişsel ve davranışsal tepkiler üzerinden ele alınır. Bu süreçte Elizabeth’in aile, arkadaşlık ve yakın ilişkilerde depresyonla farklı şekillerde baş etmeye çalıştığı görülür. Elizabeth'in kişiliği, depresyonuna neden olan geçmiş deneyimleri, annesinin ebeveyn tutumları ve depresyon nedeniyle tedavi sırasında karşılaştığı olaylara bilişsel ve davranışsal tepkileri helikopter ebeveynlik, Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ve Beck’in depreson modeli çerçevesinde tartışılmaktadır.

Suggestions

“Gerçeği Arayış” Filminin Mesleki Etik Prensipler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Karaaziz, Meryem; İnandılar, Hicran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-01)
“Gerçeği Arayış” filmi Adli Psikiyatri Bölüm Başkanı ve başarılı bir psikanalist olan Profesör Barr’ın hastasının ablasıyla kurduğu etik dışı romantik ilişkiyle başlayan talihsiz olaylar zincirini ele almaktadır. Dr. Barr’ın, terapisine devam ettiği hastasının bir gangsterle evli olan ablasına aşık olmasıyla tüm hayatı değişmiştir. Onunla yaşadığı aşk terapist kimliğini bir kenara itmesine ve gerçeği reddetmesine yol açmıştır. İlişkisinin ilerlemesiyle birlikte Dr. Barr kendini aşık olduğu kadın tarafın...
Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültürel, bireysel ve durumsal etkenlerin incelenmesini hedefleyen uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını oluşturacaktır. Bu araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, norm çatışması modelinin önerdiği norm çatışması yaşama ve grupla özdeşleşme ilişkisinin Türkiye bağlamında ha...
“Ölümle Yaşam Arasında” Filminin İncelenmesi:Kurtarma Fantezisi ve Ahlâki Mazoşizm
Ünal, Beyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
“Ölümle Yaşam Arasında” (The Life of David Gale, Alan Parker, 2003) filmi, ölüm cezası karşıtı bir toplulukta görev alan bir felsefe profesörünün, aynı toplulukta çalıştığı bir kadın arkadaşına tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlanması nedeniyle ölüm cezası almasını ve infazından önce üç gün boyunca bir gazeteciye verdiği röportajla duruma neden olan olayları anlatmasını işlemektedir. Profesörün ve arkadaşının yaptığı seçimlerin temelinde, yaşadıkları bazı haksızlıklar nedeniyle sahip oldukları ve değ...
Erken Dönem Yaşam Stresinin Çocukların Kortizol Düzeyleri ve Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Erken dönem yaşam stresi (EYS), çocukların erken dönemde bir veya birden fazla risk faktörüne maruz kaldıkları, ancak onlarla başa çıkacak yeterli kaynağa sahip olmadıkları şeklinde tanımlanmaktadır (Pechtel & Pizzagalli, 2011). Yoksulluk, şiddet, ihmaller, fiziksel veya duygusal istismar, ve felaketler sıklıkla çalışılan erken yaşam stresi örnekleridir (Brown ve ark. 2009). EYS, kısa ve uzun vadede çocukların gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (De Bellis, 2005; Lupien, McEwen, Gunnar ve Heim, 2009). Düşü...
“Unutma Beni” Filminin Kimlik Kaybı ve Muğlak Kayıp Çerçevesinde İncelenmesi
Bekaroğlu, Ece (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Unutma Beni filmi Dilbilimi Bölümü’nde profesör olan Alice Howland’ın erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alma deneyimini, bu deneyimin kendisi üzerindeki etkilerini ve ailesi ile ilişkilerini etkileme şekillerini ele alır. 50. yaş gününden birkaç gün sonra kelimeleri hatırlayamama ve yolda kaybolma gibi şikayetlerle nöroloğa giden Alice, detaylı incelemeler ardından nadir olarak görülen aileden gelen erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alır. Teşhisin ardından çocuklarının da bu hastalığı geliştirme ris...
Citation Formats
O. Tarhan and E. Tathan Bekaroğlu, ““Prozac Toplumu” Filminin Helikopter Ebeveynlik, Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Beck’in Depresyon Modeli Çerçevesinde İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 111–125, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/60437/782194.